بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٤

در مطلب پیشین سه بیت اول غزلی با عنوان "با آخرین ..." را برای شما دوستان عزیز نوشتم. ولی از آنجا که شعر کامل نبود، یکی از دوستان خواستار بازنشر کامل شعر شد که ضمن پوزش از محضر این دوست گرامی، متن کامل این غزل را با عنوان "با آخرین نگاهت" تقدیم به تمام دوستان و همراهان گرامی این اتاق مجازی می‌نمایم، که امید آن دارم که مورد توجه قرار گیرد. اطلاعات تخصصی این شعر را نیز می‌توانید در قسمت یادداشت این پست بخوانید.

شاد باشید...

ترسم که بازگردی، من دوش رفته باشم

از بس که خسته باشم، در خواب گشته باشم

ترسم شبی ز دردی آری به من پناهی

آن شب به چشم گریان بینی که رفته باشم

خسته ز راه دوری آیی دلی ربایی!

دروازه‌ی دلم را من سخت بسته باشم!

آیی که من ز مستی گیرم تو را به آغوش

در کنج سردی آن‌شب من باز خسته باشم

دیگر منه تو دامی بر راه من چو مرغی

ترسم که بازگردی، من باز جسته باشم

من خود دلم، دلی خون، خونین دلی گریزان

پنهان شده چو مغزی در بین هسته باشم

صدبار هم گریزی گر تو ز من شتابان

روزی که بازگردی، اینجا نشسته باشم

در لحظه‌ی جدایی ترسم کنم نگاهت!!

ترسم که با نگاهم دل را شکسته باشم

گفتی به چشم (فانی) با آخرین نگاهت

ترسم که آخر امشب دل را نبسته باشم

 

 

  یادداشت : 

   خدمت دوستان و همراهان عزیز علاقه‌مند به شهر و ادبیات کهن پارسی باید عرض ‌کنم که این غزل در وزن دوری مستفعلن فعولن//مستفعلن فعولن (--u/-u--/--u/-u--) یا مضارع مثمن اخرب سروده شده است. از بهترین کاربردهای این وزن شعری، سرایش اشعاری با مضامین روایتی و یا گزارشی می‌باشد. این وزن به طور همزمان قابلیت انتقال سریع مضامین شاد و مضامین حزن‌انگیز و ناشاد را دارا می‌باشد. عموما شاعران قدیمی از این وزن شعری در سرودن اشعاری گزارشی و روایتی استفاده می‌نمودند، ولی امروزه استفاده از آن در موارد بسیار دیگری نیز کاربرد یافته است. عروضیان سنتی شاید این وزن را به صورت دیگری تقطیع نمایند و آن را به صورت مفعول فاعلاتن//مفعول فاعلاتن بخوانند. اما باید توجه داشت که تقطیع اول نظم هجاها را بهتر نشان می‌دهد.  

 

[ ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.