بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧

من گم شده‌ام باز، ز من باز مپرسید
از خانه‌ی آن عشوه‌گر ناز مپرسید!!

من گم شده‌ام، گم شده‌ای سخت پریشان
یاران ز من گم شده این باز مپرسید!

من هیچ ندانم، چه بگویم به شما باز؟!
این‌قدر ز من باز ز آن راز مپرسید

من خسته‌ام از ناله‌ی آدم به نِیستان!
چیزی ز نِی و ناله‌ی آن ساز مپرسید

خو کرده‌ام اینجا به اسارت من تنها
یاران چه کنم تا که ز پرواز مپرسید؟!

من غرقِ سکوتم ز سحر تا به قیامت!
از حنجره‌ام هیچ ز آواز مپرسید!

تازه شده این اشک به چشمانِ تَرم خشک
پس هیچ ز آن نقطه‌ی آغاز مپرسید

اُفتاد به دل عکس رُخ یار در آغوش
از قیمتِ آن لحظه‌ی ممتاز مپرسید

در این شبِ «فانی» من و شیرین دهنی ناز
امشب ز من از لذتِ یک گاز مپرسید!

شعر از مجموعه‌ی لذت یک گاز ؛ بابک اسماعیلی دهنه‌سری (ب.الف.فانی)

[ ۳:٠٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.