بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۳

بهانه خوبیه در این لحظات برای مرور و به یاد آوردن بعضی از خاطرات........ خاطرات شیرینی از دفتری تلخ ..........دفتر تلخی به نام تجربه.....آره تجربه!!!

گفتم به چشم مستی از تو وفا ندیدم!

گفتا که این وفا را بر دل روا ندیدم!

گفتم که در دل من جز کعبه ای چه دیدی؟

گفتا که در دیارت من جز خدا ندیدم

گفتم که از نگاهم جز صد وفا چه آمد؟

گفتا به جان لیلی، من یک جفا ندیدم!

گفتم که بر لبانم تو وصلتی ندیدی؟

گفتا چرا بدیدم، لیکن خطا ندیدم!!

گفتم که بر زبانم جز نام تو نیامد

گفتا که در کلامت من جز صفا ندیدم!

گفتم تو عشق من را با آه دل ندیدی؟!

گفتا به گریه با من جانا چرا ندیدم؟

گفتم تو عشق من را با باده ای ز می نوش

شاید در این طریقت دیگر جفا ندیدم!!

گفتا که جز ز مستی سم دگر ننوشم؟

آخر در این پیاله من که تو را ندیدم!!

اینها بهانه ای شد تا این به تو بگویم:

که در شب تو‌‌ (فانی) من جز رضا ندیدم!!

[ ۳:٤٧ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.