بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧

به نظر شما بهترین دوست کیه ؟!
به نظر من بهترین دوست، اون دوستیه که بتونی باهاش ساکت و خموش روی یک سکو بشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور می‌شی، احساس کنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی!!

نظر شما چیه...؟!

[ ۳:٥٧ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.