بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧

هر سال با رسیدن فصل پاییز و سپری‌شدن 10 روز از ماه مهر، احساسی غریب از جنس دلتنگی سراسر وجودم را خیس فرا می‌گیرد. احساس دلتنگی خیسی که سبب می‌گردد تا در آن روز تا حد ممکن در دسترس نباشم!معمولا در این روز موبایلم را خاموش می‌کنم و کامنت وبلاگم را غیرفعال!! اما امسال احساس عجیب بی‌همتای دیگری دارم. احساس عجیب بی‌همتایی از جنسی دیگر. امروز نه موبایلم را خاموش کرده‌ام و نه کامنت وبلاگم را غیرفعال. این نخستین تولد متفاوت 26 سالی است که در این بازداشتگاه عدل الهی سپری کرده‌ام. این را معجزه‌ای می‌دانم از جانب پروردگار مهربانم که نمی‌دانم به پاداش کدامین عمل مرا هدیه داده است.
آری معجزه... معجزه‌ای بی‌همتا... معجزه‌ی عشق...‌

[ ٧:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.