بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧

پس از نامه ی 50 تن از اقتصاددانان در تیرماه سال 1385و نامه 57 تن از اقتصاددانان در 25 تیر 1386به رئیس جمهور و نقد عملکرد اقتصادی و مالی دولت نهم، این بار نامه ای با امضاء 60 اقتصاددان خطاب به مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر گردید.
امضاکنندگان این نامه 53 صفحه ای!! شامل همان 57 اقتصاددان قبلی و عمدتاً از مکتب اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و اعضای هیئت علمی این دانشگاه می باشند که برخی از آنان دارای پست های کلیدی در دولت قبلی بوده اند.
در این نامه، انتقاد از چارچوب فکری دولت نهم در زمینه ی اقتصادی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی بر اساس این چارچوب فکری، سیاستهای انبساطی مالی، آزادسازی واردات، عدم شناخت بازار پول و سرمایه و نظام پولی و بانکی نزد دولتمردان، رشد اقتصادی اندک، تورم مزمن، وجود فقر و نابرابری، اختلال در تعامل با دنیای خارج و عدم امکان سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن و تصویب این طرح خارج از برنامه ی پنجم توسعه، بخشی از مشکلات موجود پیش روی کشور در حوزه اقتصاد است که در این نامه بدان ذکر گردیده است.
با دقت در مفاد این نامه، آنچه که بیش از هر چیز نمایان است آن است که تهیه کننده یا تهیه کنندگان این نامه که بعضاً چون آقایان ستاری فر، برادران شرکاء و سعید شیرکوند پست های کلیدی تصمیم گیری در بخش اقتصادی در دولت قبلی داشته اند و یا چون آقای عبده تبریزی هدایت سازمان بورس اوراق بهادار را سالها بر عهده داشته اند، تنها در این نامه همچون نامه های پیشین به بیان مشکلات، معضلات و بیماریهای مزمن اقتصاد ایران آن هم در 53 صفحه!! پرداخته اند که گاه برخی از این بیماریهای مزمن به تصمیمات ناصحیح و عملکرد غیرعلمی خودشان در زمان تصدی مناصب و پست های اقتصادی در دولت اصلاحات برمی گردد و بیش از همه خود باید پاسخگو باشند و این شایسته نیست که با حمله به دولت نهم و شخص رئیس جمهوری، تنها به بیان صرف نارسایی ها و معضلات اقتصادی کشور آن هم با بزرگنمایی مغرضانه پرداخته و هیچگونه راهکار علمی و اجرایی برای برون رفت از وضعیت به وجود آمده ارائه نکند، در حالیکه دولت و شخص آقای دکتر احمدی نژاد بارها آنها را به همفکری و مشورت و ارائه طرح برای برون رفت از وضعیت خاص اقتصادی کشور فراخوانده و آنها را چون بازوانی مشورتی در تصمیم گیریهای خود اثر داده و اخیراً نیز با نامه ای آنها را به پی ریزی و معرفی سیستم اقتصادی جامع، در مبنای شریعت اسلامی فراخوانده است.
اگر این نامه را با نامه های پیشین مقایسه کنیم، به انبوهی از مطالب، سرفصلها و پیش بینی های تکراری برمی خوریم که ذکر مجدد آنها در دهها صفحه ضرورتی نداشت. اگر این تکرار را دلیلی بر تاکید این اقتصاددانان بر گفته های پیشینشان بدانیم و این مهم دغدغه خاطر آنان را برساند که امیدواریم این گونه باشد، می توان تمام این دغدغه ها را در یک پاراگراف چند خطی ذکر کرد و این همه زیاده نویسی تکراری انجام نمی داد.
نکته ی مهم دیگر در این نامه، ضرورت زمانی تنظیم و انتشار آن است. چنین نامه هایی از سوی کارشناسان و اندیشمندان هر حوزه ای با توجه به ضرورتها و مقتضیات زمانی صورت می پذیرد که با توجه به ضروریات و مقتضیات اقتصادی جامعه، چرایی انتشار این نامه درک نمی شود!
تنها نکته ی مثبت این نامه توجه اقتصاددانان به طرح تحول اقتصادی و تحلیل بحران مالی اخیر آمریکا و بسط آن به جهان بود که بهتر می بود به آن نیز در جای دیگر و به شکل دیگری پرداخته می شد و صحیح نبود تا با ذکر مطالبی چون «یارانه نقدی، مردم را رسماً صدقه گیر دولت می کند» افکار عمومی جامعه را که هنوز با کلیت این طرح چندان آشنا نیست دچار تشویش و نگرانی نمود.
اقتصاددانان، کارشناسان و دلسوزان اقتصادی باید به این مهم توجه داشته باشند که صدور پیاپی نامه های از این دست و با این حجم می تواند در آینده ای نزدیک به کنار گذاشتن و بی توجهی دولتمردان و افکار عمومی به آنان تبدیل شود و با علی السویه شدن این موضوع- همانگونه که تا حدی اینگونه شده است- حیثیت علمی جامعه اقتصاددانان ایرانی، زیر سؤال رود و نظرات آنان مورد بهره برداری و سوءاستفاده جریانات و جناحهای سیاسی قرار گیرد که متاسفانه شاهد آن بودیم که پس از انتشار نامه اخیر این شائبه به طور جدی در افکار عمومی به وجود آمد که آیا این نامه یک نامه سیاسی است؟! که با اظهارنظرهای برخی از امضاکنندگان این نامه چون آقای ساسان این شائبه قوت بیشتری به خود گرفت.

بابک اسماعیلی دهنه سری - عضو انجمن اقتصاددانان ایران

[ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.