بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧

کتاب "فریب" اثر جدیدی است که با شیوه ای روایی، هنرمندانه داستان واقعی زندگی زن جوانی رابه تصویر می کشاند که بر اثر غفلت و عدم شناخت، ناآگاهانه با افراد تشکیلاتی و مافیایی فرقه به حشر و نشر پرداخته، و در مدت کوتاهی خود و خانواده اش، همگی در دام فرقه سراسر فریب بهائیت غلطیده و مسیر و ماهیت زندگیشان دستخوش اتفاقتی ناگوار می گردد.

رئوفی پیش از این با نوشتن کتاب "سایه شوم" و بیان خاطرات خود در این اثر، مورد اقبال خوانندگان قرار گرفته بود. رئوفی پیش تر نیز رمان "مسلخ عشق" را در سال 1380 با موضوع حقایقی افشا کننده از ماهیت درون فرقه ای تشکیلات بهائیان نوشته بود.

نویسنده در این کتاب، هنرمندانه به تبیین ماهیت واقعی فرقه ضاله بهائیت و تشکیلات مافیایی آن پرداخته و با بازگو نمودن داستانی واقعی، به چگونگی فریب خوردن افراد در مقابل این فرقه می پردازد و ذهن خواننده را با این سوال درگیر می سازد که "اتفاق" چگونه اتفاق افتاد؟


ماهیت زمان در این کتاب مبتنی بر خاطره گویی و تعقیب حوادث گذشته است. خانم وکیلی به نام "کهوند" وکالت یک متهم به حمل اسلحه غیر مجاز و خسارت زدن به اموال غیر را برعهده می گیرد، نام این متهم "ساحل قدیمی" است که به دلیل فریب خوردن از مدعیان بهایی، خود و خانواده اش را بهایی و در نهایت آواره دیار غربت می کند.

آلودگی و پلیدی غیر قابل تصور رهبران و سران این فرقه ضاله از موضوعات مهمی است که به خوبی مورد دقت نظر و توجه نویسنده قرار گرفته و بدان پرداخته شده است. ارزشها و ضد ارزشها در بهائیت، تعالیم استثماری این فرقه، ساختار تمامیت خواه تشکیلات بهائیان، فساد مالی، بی بند و باری و هرزگی قابل تامل تشکیلات بهایی از جمله مواردی است که نویسنده در روایت ماجرا بدان اشاره می کند.

کتاب حاضر به خوبی توانسته است با برداشتن نقاب، چهره کریه و واقعی بهائیت را آشکار سازد و از آنجا که به قلم یکی از فعالان سابق تشکیلات بهائیت نگارش یافته که نسبت به ماهیت واقعی این فرقه جعلی وقوف کامل پیدا نموده و همین وقوف سبب تابیدن نور ایمان در دلش و نجات یافتنش گردیده است.

ناشر کتاب "فریب" انتشارات موسسه کیهان است. این کتاب در 350 صفحه و با قیمت 3300 تومان به بازار کتاب راه یافته است.

[ ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: معرفی کتاب و موضوع نوشتار: بهائیت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.