بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧

مرحوم احمد اللهیاری، نویسنده کتاب «بهائیان در عصر پهلوی» به عنوان  یکى از اعضاى سابق کانون منحله نویسندگان ایران چنانکه در وصیتنامه خود نوشت: «... جریان روشنفکرى با نخستین ضربات تیشه اش، ریشأ اعتقادات مرا قطع کرد... و در این مسیر بود که تا به خود آمدم، کتابهاى احمد کسروى را به دستم داده بودند... و در مرحله بعد سر از محفل بهائیان درآوردم، اما خداى را شکر که هوشیارى من تا آن حد بود که فریب جاذبه هاى رنگین باب و بهاء را که در هیئت گفتگو با دختران زیبارو تجسم مى یافتند، نخورم... و به دنبال این تزلزل ها بود که سر از مزبله مارکسیسم درآوردم و باقى مانده اعتقاداتم را در این وادى از دست دادم... من به صراحت اعلام مى کنم که در کلیه حرکت هاى روشنفکرانه این خاک حداقل از ابتداى دهه ١٣۴٠حضورى فعال و درجه اول داشتم... اما خداوند سرانجام دریچه هاى عنایت را بر من گشود و زمانى که با شما آشنا شدم (کیهان تحت مدیریت آقاى شریعتمداری) همصدایى با شما را در شمار مهمترین وظایفم تلقى کردم و بسم الله گویان همراه شما شدم و همراه با شما افشاگرى پیرامون جریان روشنفکرى ایران را در قالب «نیمه پنهان» آغاز کردم... بگذارید صادقانه اعتراف کنم که زندگى من تا قبل از اینکه خداوند مرا مشمول عنایت خود کند، دست و پا زدنى عبث بود.... امیدوارم که روزى این تلاش صادقانه من مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گیرد و توشه اى براى راه آخرتم باشد، راه آخرتى که به دست این دشمنان دوست نما ویران شده بود.» پس از بیدارى از خواب غفلت اومانیسم و مارکسیسم، در سالهاى آخر عمرش تمام تلاش خود را وقف روشنگرى و افشاى چهره پلید عمله هاى استکبار نمود، چنانکه امروز علاوه بر آثار منتشر شده اش، چندین کتاب گرانسنگ منتشر نشده در کارنامه خویش ثبت نموده تا انشاءا... در فرصت هاى دیگر به اهل تحقیق و پژوهش ارائه شود. آثارى که هر یک به مصداق آب در خوابگه مورچگان، با افشاگرى هاى خود، خواب دوستان سابق وى را خواهد آشفت، چنان که به مانند زمان فوتش، زبان به  عقده گشایى خواهند گشود. روان شاد احمد اللهیارى در این کتاب باتوجه به حضورش در کانون نویسندگان، مرکز پژوهشهاى تلویزیون ملی، مجله تماشا، واحد مرکزى خبر، روزنامه کیهان و همچنین حضور در محافل بهائیان به افشاى نقش مخرب بهائیان در عرصه سیاست و اقتصاد ایران اسلامى در زمان حکومت رضاخان و پسرش محمدرضا پرداخته است و از آنجا که سالها در عرصه نویسندگى و پژوهشگرى حضور داشته است دست نوشته هاى وى بیانگر زوایاى ناگفته و پنهان مانده از نفوذ و حاکمیت اقلیت فرقه بهائیت در ارکان رژیم پهلوى است. عناوین و سرفصل هاى کتاب بهاییان به قرار زیر است:

- دوره رضاخان (حضور بهائیان پس از کودتا)
- فعالان بهایى در حوزه  فرهنگ
- رابطه هویدا با روشنفکران
- کارگزار فرقه بهائیت در مطبوعات عصر پهلوی
- بهائیان در مسند قدرت
- بهائیان و مستشاران آمریکایى و لایحه کاپیتولاسیون
- معرفى برخى از نظامیان بهایی(ایادی- ازهاری- جم- خسروانى و...)
- کارنامه برخى از غارتگران بهایی(هژبر یزدانی- ثابت،...)
- بهائیان درگذر زمان (ماجراى تخریب حظیره  القدس)
و همچنین بخش اسناد و تصاویر، فهرست اعلام و متن وصیت نامه مرحوم اللهیارى خطاب به مدیر دفتر پژوهشهاى مؤسسه کیهان در شمار دیگر فصول کتاب است.
کتاب «بهائیان در عصر پهلوى ها» توسط انتشارات کیهان در 430 صفحه و به قیمت ٣٠٠٠تومان به بازار نشر عرضه شده است.
علاقه مندان براى تهیه این کتاب مى توانند به فروشگاههاى معتبر مراجعه نموده و یا با شماره تلفن: 13311020 و 93311070  تماس حاصل نمایند.

[ ٧:٤٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: معرفی کتاب و موضوع نوشتار: بهائیت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.