بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧

چند روز پیش «زلف سخن» وارد ششمین سال خود شد.

امسال تولد این وبلاگ مثل سالگرد تولدم متفاوت بود و متفاوت تر از این جهت که برای نخستین بار ششمین سال آغاز به کار «زلف سخن» را اصلا به خاطر نداشتم و زیباترین دلیل تفاوت این روزها و این هفته ها و این ماههایم، این روز را به من یادآوری نمود.
خیلی سخن ها داشتم که باید به زبان می آوردم، اما تنها لازم میدانم یک بار دیگر ۵ کلمه مقدس اردیبهشت ٨٧ خویش را یکبار دیگر در سکوت به زبان آورم تا گوشهای شنوایی در سکوت آن را شنوا باشند
.....

[ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.