بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

هولوکاست واقعی اینجاست....

شباهت های تصاویر سیاه و سفید مورد ادعای غرب در خصوص هولوکاست و تصاویری ازعملیات سرب مذاب (عملیات ۲۲ روزه رژیم صهیونیستی در نوار غزه)

 
 

 
 

 

 
 

 
 

[ ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: صهیونیست[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.