بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢

سلام دوستان، ماهم اومدیم!!

چی؟ می پرسی کجا؟ ای بابا!الان کجایی؟ اینجا!  یعنی نیامدیم اینجا ها! اینجا بودیم شما ها نبودید! یعنی من هم نبودم! میدونی اومدم اینجا دیدم اینجا نیستم! واسه همینم اومدم اینجا تا منم باشم ؟ البته هنوزم نمی دونم هستم، نیستم ؟ اگی هستم کجام؟اگه نیستم کجام؟ بگذریم، فرض رو بذارید که یا اینجام یا اونجا... اینا مهم نیس! مهم اینه که شما الان اینجاین!!!!

خوش اومدی

 

 

 

 

ای صنم آخر چرا چنگال عشقت جان گرفت؟

آمد این چنگال رنگین در گلو عنوان گرفت!؟

در دلم نبضی دگر آمد کنارش دست من

درک تنها بودنم با دل چرا پایان گرفت؟

مرغ تنها جفت تنها دید و بالی بر گشود

دام صیادی ز بالش آمد و مهمان گرفت!!

دست مهری از بغل آمد کنار سینه ام

دست دیگر زد کنار و از دلم پیمان گرفت

دست صیادی که آمد مرغ دل را پر چو بست!

باد شبگیری به اینجا آمد و باران گرفت!!

گرگ تنهایی ز تنهایی بیامد سوی تن

بر لبانی پر ز خنده عاقبت دندان گرفت!!

با چه تلخی کام ما را تلخ کرد این روزگار؟!

خنده را آخر چرا از این لب خندان گرفت؟!!

او که دل را با جفا از سینه تنگی ربود

این امید آخر چرا از مرد در زندان گرفت؟!!

خلوت دل با نگاهی بی وفا گردید و رفت

عشق آخر فانیا در این رگت جریان گرفت!!!

[ ٢:٥۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.