بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳

بازم تولد......تولد یه عزیز دیگه تو این فصل زیبا...زیبا ترین فصل سال..........  نیکی عزیزم، خواهر خوبم تولدت مبارک. شاد باشی و پیروز.

 

درخت آه سردی می کشد. گویا به واسطه صدای التماس برگ زرد رنگش، که از زیر پاهایم ناله سر داده و درخت را صدا می زند.

نگاهی به درخت می افکنم. به نظر می رسد که آرام غرق در تفکراتی عمیق باشد.

 گویا زمانی را به خاطر می آورد که برگ هایی نورسته از عمق جانش بیرون زدند و او را لباسی فاخر پوشاندند. لباس فاخری که درخت با غرور آن را به رخ جنگل می کشاند! زمانی که با وزش نسیم در شامگاه، صدای رقصی پرشور از شاخه های درخت به گوش می رسید و درخت را به خواب شیرین فرو می برد. صدای رقص برگ هایی سبز در حضور باد!!
شبی را به خاطر می آورد که در زیر باران نقره ای، برگ مخلصانه غسل می کرد و عاشقانه لبیک می گفت. زمانی که برگ با صبوری به درد دل گنجشکی دل شکسته گوش می داد و سخنی نمی گفت. شبی که برگ آرام نام معشوق را در گوش باد زمزمه می کرد.
زمانی که بادی سرکش با شلاقی سرد به بدن درخت می زد و برگ رندانه خود را به زیر شلاق باد می انداخت و عاقبت روزی که برگ بر اثر چرخش گردون زمان، رنگ رخسارش رو به زردی گرایید و درخت با بی مهری دستش را رها کرد و به زمین انداخت  و حال برگ زرد رنگ رنجور، در زیر پاهایم هم چنان عاشقانه و لی غریبانه درخت را فریاد می زند.
قطره ای غریب از چشمانم جدا می شود و به دیدار برگ بر زمین می چکد. درخت را تنها و خموش با بغضی خیس می نگرم.صدای ندامت در سکوت درخت فریاد میزند!!
 کسی در دوردست صدایم می کند. دستی بر تنه ی درخت می کشم و می روم.
خش.خش.خش...
بهار می آید...تولد برگ سبزی دیگر. برگ سبزی که امیدوارم هرگز صدای ناله اش را از زیر پای هیچ عابری نشنوم!

[ ۳:٤٦ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: داستان و نثر ادبی[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.