بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳

رفتار من عادی است
اما نمی‌دانم چرا
این روزها
از دوستان و آشنایان
هر کس مرا می‌بیند از دور می‌گوید:
این روزها انگار
حال و هوای دیگری داری!
اما من مثل هر روزم
با همان امضا، همان نام
و با همان رفتار معمولی
مثل همیشه ساکت و آرام
این روزها تنهاحس می‌کنم گاهی کمی گنگم
گاهی کمی گیجم
حس می‌کنم از روزهای پیش
قدری بیشتر
این روزها دوست دارم
گاهی - از تو چه پنهان -
با سنگ‌ها آواز می‌خوانم
این روزها گاهی
 از روز و ماه و سال، از تقویم
از روزنامه بی خبر هستم
حس می‌کنم گاهی کمی کمتر
گاهی شدیدا بیشتر هستم
حتی اگر می‌شد بگویم
این روزها خدا را هم
یک جور دیگر می‌پرستم

 این نوشته‌ی قیصر امین پور عزیز است. قبلا گفته بودم که تا مدتی نمی‌توانم شعرهای خودم را اینجا، در این اتاق مجازی بنویسم. البته دلایلی وجود داره!! که زمان همه چیز را روشن می‌کند. امیدوارم همیشه عاشق باشید و به دنبال حقیقت... دیگر عرضی نیست. یاعلی

[ ٥:٠٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.