بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ۱٠ بهمن ۱۳۸٢

 

میدونم شاید عجیب باشه، شاید هم وحشتناک!! ولی به هر حال یه تجربه بود ......دیگه هیچی نمیگم...

 

 

همه جا تاریک است. هر از گاه، صدایی چندش آور تمام وجودم را فرا میگیرد. صدای جویدن! صدای خزیدن! خزیدن کرمهایی کوچک دردل خاک!!

بوی نم شدیدی خاطر را می آزارد. می خواهم برخیزم، سرم با شدت به سنگی سخت بر خورد میکند و با انعکاسی وحشتناک نفسم را به شماره می اندازد. حال، در تاریکی بهتر می توانم اطرافم را ببینم. بدنم در پارچه ای سفید رنگ پیچیده شده و در اطرافم ریشه های پیچ در پیچ گیاهان که از دل خاک بیرون زده اند خودنمایی میکنند. در بالای سرم سنگ سختی قرار دارد. صدای همهمه ای از بالا به گوش میرسد! صدای ضجه های بلند و دعاهایی دلنشین!!اینجا کجاست؟

علیرغم وحشتی که سراسر وجودم را چون توده ای از یخ فرا گرفته، در این مکان تنگ احساس آرامش میکنم!

آرامشی عجیب، که گویا تاکنون آن را تجربه نکرده ام. صدای حرکت خزنده ای بر روی پارچه سفید چسبیده به تنم، نگاهم را بر میگرداند. سرمای بدنش تنم را می لرزاند!! نگاهم را به روی پارچه سفید می اندازم و عجولانه خودم را جمع میکنم و سرم با شدت به سنگ فوقانی بر خورد میکند. تازه متوجه کوچکی این محبس میشوم. سوسک سیاه رنگی بر روی بدنم جست و خیز میکند. سعی میکنم با دستهایم دورش کنم، ولی نمیتوانم دستهایم را آزاد نمایم!! به راستی اینجا کجاست؟

صدایی آرام گوشم را می نوازد:«تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی...» سرمایی وجودم را فرا میگیرد! به اطرافم نگاهی می اندازم. میخواهم فریادی بکشم، ولی گویا حنجره ام با فریاد بیگانه است! هنوز مرگ خویشتن را باور ندارم. نمیدانم،یعنی اینجا خانه ابدی من است؟!

اشک سردی از چشمانم جدا میشود و مسیر گونه ام را می پیماید وبر خاک سرد درون قبر می افتد. بوی نم خاک فضای قبر را پر میکند. سنگینی دستی را بر سینه ام احساس میکنم! صدایی آشنا صدایم میزند. صدای پدر است!

چشمان اشک آلودم را میگشایم. پدر با نگاه همیشگی،  متعجبانه به من خیره شده و لبخندی بر لب دارد.

صدای موذن سکوت شب را در هم شکسته و از پنجره اطاق، همان بوی نم خاک هنوز به مشام میرسد!!

[ ٢:٢٤ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: داستان و نثر ادبی[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.