بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۳

خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد ماند

خلیج فارس، خلیج همیشگی فارس نامی است به وسعت تاریخ.....نامی از گذشته‌ی دور تا فرداها.


اقدام موسسه National Geographic در به کار بردن نام جعلی «خلیج عربی» در کنار نام تاریخی خلیج فارس جدا از اینکه تحریف تاریخ است و می‌توان از طریق قانونی قضیه را مورد پیگیری قرار داد، توهین آشکاری است به مردم و تمدن شکوهمند ایرانی.... حالا که دولتمردان جمهوری اسلامی تا این اندازه از خود ضعف نشان می‌دهند و تنها اعلام می‌دارند که به خاطر این اقدام، موسسه National Geographic را تحریم!! نموده‌اند و از ورود نقشه‌ها و اطلس این موسسه به داخل ایران جلوگیری می‌کنند(واقعا خسته نباشند) وظیفه تمامی ماست که ضمن محکومیت این تحریف بزرگ که می‌تواند سرآغازی باشد برای گستاخی بیشتر دیگران و تحریف‌های بزرگ‌تر، با امضای این نامه (لینک) اعتراض خود را به گوش مدیران موسسه National Geographic و دیگران می‌رسانیم.
برای مشاهده نسخه اینترنتی اطلس جهانی که توسط موسسه National Geographic منتشر شده و در آن، در کنار نام «خلیج فارس» از نام «خلیج عربی» استفاده شده که در عکس زیر مشخص شده است، روی عکس زیر کلیک نمائید.

استفاده از نام تحریف شده خلیج عربی در کنار نام خلیج فارس

[ ٥:٥٩ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: فرهنگ و اندیشه[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.