بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳۸٤

به تصویر خود در آینه خیره شده‌ام. تنها دقایقی به تحویل سال جدید باقی مانده است و من همچنان با خیره شدن به تصویر خود در آینه، به مرور سالی که گذشت می‌پردازم. دویدن‌ها، خستگی‌ها، شادی‌ها، رنج‌ها، از خود بی‌خودشدن‌ها، اشک‌ها، خنده‌ها، لبخندها و سکوت‌ها...
و تا دقایقی دیگر بیست و چهارمین بهار عمرم از راه می‌رسد و مرا با خویش به طی مسیری سبز به سوی ناکجاآبادی در آنسوی ناکجا رهنمون می‌کند. ولی بهار امسال با 23 بهار قبلی متفاوت است. سفره‌ی هفت سین امسال هم متفاوت است! تنها من ...نگاهی از درون به سفره‌ی هفت سینم می‌اندازم که بر سفره‌ای سپید در چشمانم به طرز پراکنده ولی زیبایی چیده شده‌اند.
سبدی پر از احساس
سوز جگر
سادگی ضمیر
سخاوت چشم
سلامت مزاج
سوالی در ذهن
و سکوتی بر لب...
و در این بین سکوت با جلوه‌ای خاص خودنمایی می‌کند.
خدایا، تو را سپاس...تورا سپاس برای همه‌ی چیزهایی که به من دادی و تمامی چیزهایی که در مسیرم قرار ندادی...تو را سپاس که یادم دادی تا دیگر از هیچ چشمی حتی چشمان پر از اشک خود نیز تمنایی هر چند کوچک نداشته باشم و از هیچ رخی و از هیچ لبی دیگر انتظاری نداشته باشم...سپاس تو را که شعله‌ی سوال را هم‌چنان در ذهن من، با وجود تمامی تندبادهای نگاه اطرافیانم روشن نگاه داشتی... سپاس تو را ... سپاس تو را...
اما خدایا در این سال جدید از تو تمنایی دارم... خدایا مرا از دست این نگاههای جستجوگر بندگانت نجات بخش و با خود ببر. خدایا به چشمان پر از اشکم سوگند، دیگر تحمل برق این چشم‌های پر از ریا را بر چهره‌های اطرافیانم ندارم و اگر تاکنون نیز توانسته‌ام این عذاب را تحمل کنم تنها به یاری چشمان پر از صداقت تو بود که در هر زمان و هر مکان به من خیره بود و مرا می‌نگریست. آرام و صبور...خدایا نجاتم بخش...نجاتمان بخش...

[ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.