بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤

تو را باز ای نگارینم، نگارم چشم در راهم
چرا نایی به بالینم نگارم چشم در راهم؟!
کجایی ای صدای خفته از شب‌های تاریکم
تو را امشب نگارینم، نگارم چشم در راهم!
کجایی تا که امشب هم ببارم از تب زارم
چو ابری سخت غمگینم، نگارم چشم در راهم
دگر تا کی نشینم من که بازآیی شبی پیشم
مده وعده که بنشینم نگارم، چشم در راهم!
تبی افتاده در جانم، ز هجرانت پریشانم!
بیا ای رخنه در دینم، نگارم، چشم در راهم
نگیرد خواب امشب هم به چشمان پر از اشکم
نشینم تا سحر بینم نگارم، چشم در راهم!
سحر وقتی پرم ناگه ز خواب یار شیرینم
به آغوشم نمی‌بینم نگارم، چشم در راهم!
کجایی پس، کجایی تا نهی شمعی به بالینم؟
نباشد صبر دیرینم نگارم، چشم در راهم!

مکن پنهان تو از (فانی)، بگو ای نازنین یارم
بگو با جان شیرینم، نگارم چشم در راهم!!
                                                                

زندگی این روزا همون جوری شده که می خواستم

تق
و
لق

 

[ ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.