بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤

در گرمای خردادماه بود که گرمای حضورت تبدیل به سرمایی از خاطرات شد و امروز  وقتی که به یاد خاطره‌ی حضورت افتادم، فرصتی دست داد تا با یاد خاطره‌ی حضورت در دیروز آه سردی کشم.  می‌دانی عزیز دل، حال که می‌اندیشم، احساس می‌کنم که به من نزدیکتر گشته‌ای و شاید نه! این من باشم که به تو نزدیکتر گشته‌ام. حضورت در سینه‌ام پررنگ تر از همیشه است. آخر من تو را تازه توانسته‌ام کشف کنم. تا کنارم بودی، بودنت را باور نداشتم! حال که دیگر در کنارم حضور (فیزیکی) نداری و در دامان خاک آرمیده‌ای و آرام گرفته‌ای و آرامش را از ذهنم ربوده‌ای، تازه متوجه شده‌ام که روزی در کنارم بودی و امروز بودنت را به صورتی دیگر باور دارم و چه خوش است این باور مرا!! نمی‌دانی عزیز دل، چقدر به شانه‌های گرمت در سرمای امروز حاکم بر روابط آدمیان نیاز دارم.        

یادت گرامی و جاودان....

ناخوشم کردی به درد هجر و پنهان پر زدی

غرق دردم کردی و خود مست و خندان پر زدی

دیدمت آن‌شب که گفتی سوختم من از تبی

دیدمت آن‌شب گریزان زیر باران پر زدی

بهر چه صبری نکردی تا که با هم پر کشیم؟

بهرچه تنها پریدی و گریزان پر زدی؟!

هر شب و هر روز و هر سو ناله بود و بغض دل

خسته از دست دلِ نالان و گریان پر زدی!

خسته از جور زمان و بند و رنج و صد جفا

تلخ کردی کام ما با زهر هجران، پر زدی!

با من پر بسته می‌گفتی که بی‌تو کی پرم؟

عاقبت دیدی شکستی عهد و پیمان پر زدی؟!

زیر دندان مانده انگشت و همه حیران ز تو

با دو بال خسته و خونین چه آسان پر زدی!

من که دانم این قفس بشکستی از بهر کجا!!

پس نپرسم دل چرا کندی ز جانان پر زدی!

چشم (فانی) هم‌چو هر شب هست بارانی ز تو

تو که ترکم کردی و پنهان ز زندان پر زدی!!

 

   یادداشت:

با پیشنهاد یکی از دوستان عزیز، تصمیم گرفتم تا از این به بعد با هر شعری که در این اتاق مجازی می‌نویسم، کمی توضیحات فنی پیرامون ساختار شعر موردنظر نیز بنویسم.

 به آن دسته از دوستان و همراهان عزیزم که شعر کلاسیک فارسی را به طور تخصصی و حرفه‌ای دنبال می‌کنند، باید عرض کنم که این شعر در وزن کهن و قدیمی فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (-u-/--u-/--u-/--u-) یا رمل مثمن محذوف«=مقصور» سروده شده است. این وزن سومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است و من شخصا از این وزن در اشعار خود زیاد استفاده می‌کنم. یکی از دلایلی که این وزن در اوزان شعر فارسی کاربرد زیادی یافته، قابلیت و توانمندی این وزن در مطابقت بین وزن و مضمون است. به‌طوریکه این وزن هم برای سرایش اشعار با محتوای شاد و طرب‌انگیز و هم برای مضامین عاطفی و حزن‌انگیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، بدون اینکه شعر جنبه‌ی فرمایشی به خود گیرد.

        

[ ٢:۳٢ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.