بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤

 

گفت با زنجیر، در زندان شبی دیوانه‌ای
عاقلان پیداست، کز دیوانگان ترسیده‌اند
من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پای
کاش می‌پرسید کس، کایشان به چند ارزیده‌اند
دوش، سنگی چند پنهان کردم اندر آستین
ای عجب! آن سنگ‌ها را هم ز من دزدیده‌اند
سنگ می‌دزدند از دیوانه با این عقل و رای
مبحث فهمیدنی‌ها را چنین فهمیده‌اند!
عاقلان با این کیاست، عقل دوراندیش را
در ترازوی چو من دیوانه‌ای سنجیده‌اند!
از برای دیدن من، بارها گشتند جمع
عاقلند! آری، چو من دیوانه کمتر دیده‌اند!
جمله را دیوانه نامیدم، چو بگشودند در
گر بد است، ایشان بدین نامم چرا نامیده‌اند
کرده‌اند از بیهشی بر خواندن من خنده‌ها
خویشتن در هر مکان و هر گذر رقصیده‌اند
من یکی آیینه‌ام کاندر من این دیوانگان
خویشتن را دیده و بر خویشتن خندیده‌اند
آب صاف از جوی نوشیدم، مرا خواندند پست
گر چه خود، خون یتیم و پیرزن نوشیده‌اند
خالی از عقلند، سرهایی که سنگ ما شکست
این گناه از سنگ بود، از من چرا رنجیده‌اند
به که از من باز بستانند و زحمت کم کنند
غیر از این زنجیر، گر چیزی ز من بخشیده‌اند
سنگ در دامن نهندم تا دراندازم به خلق
ریسمان خویش را با دست من تابیده‌اند
هیچ پرسش را نخواهم گفت زین ساعت جواب
زانکه از من خیره و بیهوده، بس پرسیده‌اند
چوبدستی را نهفتم دوش زیر بوریا
از سحر تا شامگاهان، از پیش گردیده‌اند
ما نمی‌پوشیم عیب خویش، اما دیگران
عیب‌ها دارند و از ما جمله را پوشیده‌اند
ننگ‌ها دیدیم اندر دفتر و طومارشان
دفتر و طومار ما را زان سبب پیچیده‌اند
ما سبکساریم، از لغزیدن ما چاره نیست
عاقلان با این گران‌سنگی چرا لغزیده‌اند؟

 

بیانیه‌ی نهضت دیوانگان زنجیری در بند در آستانه انتخابات نهم:

  فرستنده: نهضت دیوانگان زنجیری در بند!!
  
گیرنده:  جناب آقای دکتر معین و نهضت عاقلان با کیاست آزادی‌خواه و شعورمند رها از زنجیر!!

 

بدین‌وسیله ما اعضای نهضت دیوانگان زنجیری در بند!! این غزل زیبای زنده‌یاد پروین اعتصامی را تقدیم می‌کنیم به جناب آقای معین و همراهان و همفکران روشنفکر!! این عاقل فرزانه! تا با ما دیوانگان زنجیری بیشتر آشنا شوند! هرچند اینان ما را به خوبی می‌شناسند.

 این عاقلان با کیاست!! که همه‌ی کسانی را که جملگی در روز 27 خرداد به کاندیدای مورد نظرشان(آقای معین) رای ندهند دیوانگانی زنجیری خوانده‌اند که نه شعور سیاسی!! دارند و نه درک و بینشی عالمانه!! که  تنها به زنجیری آرام گرفته‌اند!

  در جواب این نخبگان!! تنها این نکته را بگوییم که شعور سیاسی را در بیانیه‌ها و حمایت‌نامه‌های گروه‌ها و نهضت‌های به اصطلاح آزادی و دموکراسیخواه حامی دکتر معین، که با عباراتی چاپلوسانه و سرشار از تهمت و افترا و توهین به ملت ایران از آزادی و حرکت‌های استراتژیک در راستای تداوم اصلاحات(افسادات) دموکراتیک! خود سخن به زبان رانده‌اند بارها و بارها دیده‌ و شنیده‌ایم و درک و بینش عالمانه را نیز در مدت وزارت این نخبهی شعورمند! بر وزارت علوم شاهد بوده‌ایم. امیدواریم این طیف فکری شعورمند به این سوال ما دیوانگان زنجیری دربند!! پاسخی مناسب دهند که:
ما سبکساریم، از لغزیدن ما چاره نیست
عاقلان با این گران‌سنگی چرا لغزیده‌اند؟

 

[ ۳:۱٤ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سیاست[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.