بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤


ترسم که بازگردی، من دوش رفته باشم

از بس که خسته باشم، در خواب گشته باشم

ترسم شبی ز دردی آری به من پناهی

آن شب به چشم گریان بینی که رفته باشم

خسته ز راه دوری آیی دلی ربایی!

دروازه‌ی دلم را من سخت بسته باشم!

 

 

  یادداشت : 

 www.keo.org

    اگر تاکنون اقدامی برای نوشتن پیام خود برای انسان پنجاه هزار سال بعد ساکن بر روی کره‌ی زمین(KEO Programme) نکرده‌اید، تنها تا پایان روز یکشنبه 31 دسامبر 2005 فرصت دارید که حداکثر تا چهار صفحه از هر آنچه که می‌خواهید با زبان مادری خود، به انسان پنجاه هزار سال بعد ساکن بر روی کره‌ی زمین!! بگویید را بنویسید و با مراجعه به سایت این مرکز (KEO)، در این پروژه‌ی بزرگ انسانی، هم به عنوان یکی از ساکنین پنجاه هزار سال قبل بر روی کره‌ی زمین و هم به عنوان یک ایرانی با تمدن هفت هزار ساله و در آن روز با تمدن پنجاه و هفت هزار ساله  شرکت نمایید. برای ارسال پیام خود، بر روی پرچم ایران در این وب‌سایت کلیک کنید و  بعد از باز شدن صفحه‌ی مربوط به کشورمان، روی گزینه‌ی POST YOUR MESSAGE کلیک کنید. اطلاعات بیشتر پیرامون این پروژه را می‌توانید از آرشیو همین وبلاگ (لینک) بخوانید.

 

[ ٢:۳۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.