بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤

خدا زمین را آفرید؛ سپس استراحت کرد...

خدا مَرد را آفرید؛ سپس استراحت کرد...

خدا زن را آفرید... و از آن پس ؛

                            نه زمین استراحت کرد

                                        نه مَرد

                                      و نه خدا

                                          ...

 

 

  یادداشت : 

   دوستان و همراهان عزیزم، بنا به دلایلی، مدتی نخواهم بود و  در این مدت عملا این وبلاگ به حالت تعطیل!! در خواهد آمد... (البته این نکته را باید گوشزد نمایم که این غیبت ربطی به مطلب نگاشته شده در بالا ندارد. این را گفتم تا فرصت‌طلبان برداشت و احیانا سواستفاده نکنند!!) از همراهی شما عزیزان در این مدت و لطفی که به ب.الف.فانی داشتید بی‌نهایت سپاسگذارم و امیدوارم که همیشه شاد و خرسند باشید.

 ایزد جهان‌آفرین، این سرزمین را، این مرز و بوم را، از اهریمن، دروغ و خشکسالی محفوظ بدارد.   

به امید دیدار همه‌ی شما عزیزان در آینده‌ای نزدیک. یاعلی...

 

[ ۱:٥۱ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.