بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ٢ دی ۱۳۸٤

Philippides به نقل از Plutarch  پس از دویدن از دهکده‌ی مآراتن به آتن و اعلام خبر شکست ایرانیان، بعلت خستگی زیاد در میدان بزرگ آتن جان می سپارد.المپیک 2004 آتن و روشن کردن مشعل المپیک

490 سال قبل از میلاد، آواخر آگوست، ارتش 25000 نفری داریوش در دهکده‌ی ساحلی مآراتن در یونان به خشکی می آید و جنگ اول ایران با یونان آغاز می گردد. یک روز بعد از ورود ایرانیان به خاک یونان، آتن یک دونده به نام Philippides را به شهر اسپارتا که 226 کیلومتر با آتن فاصله داشت می‌فرستد و تقاضای کمک برای مقابله با ارتش ایران میکند. دونده بعد از 4 روز و پس از دویدن مسافتی بیش از 450 کیلومتر به آتن باز میگرد و خبر میدهد که اسپارتا نمیتواند فوری از آتن پشتبانی کند، اما از 19 سپتامبر به بعد امکان کمک به آتن در مقابل ارتش ایران از طرف اسپارتا وجود دارد. این داستان را تاریخ نویس یونانی هردوت نقل میکند. آتن بدون کمک اسپارتا موفق میگردد ارتش داریوش را در مآراتن شکست بدهد. در یونان قدیم رسم بوده که دونده ها برای رساندن خبرهای فوری از شهری به شهر دیگر و بهخصوص در مناطق کوهستانی سعب العبور که امکان استفاده از اسب نبود انجام وظیفه میکردند و مسافتهای طولانی را بدون استراحت میدویدند.
560 سال بعد از هردوت، تاریخنویس دیگر یونانی Plutarch خبر میدهد که یونانیان پس از پیروزی بر  ایرانیان در دهکده‌ی ماراتن دونده Philippides را به آتن رهسپار میکنند که خبر شکست ایرانیان را به گوش شهروندان آتن برساند. Philippides پس از دویدن ۴۰ کیلومتر (فاصله مابین دهکده ماراتن تا آتن و نه ۴۲،۵ کیلومتر که در مسابقات المپیک دویده می شود) و پس از رسیدن به میدان بزرگ در آتن فریاد می زند "خوشحال باشید، ما بر علیه ارتش ایران پیروز شدیم" و بعد از اعلام این خبر ، به نقل از Plutarch از نفس میافتد، نقش بر زمین میگردد و فوت میکند. اما این سوال مطرح میگردد که دونده Philippides که به نقل از هردوت در مدت چهار روز مسافت 450 کیلومتری رفت و برگشت مابین آتن و اسپارتا را دویده است چگونه پس از دویدن 40 کیلومتر از نفس می افتد و جان می سپارد.روشن کردن مشعل المپیک و دوی مآراتن، توطئه‌ی غرب وحشی است بر علیه ایران و ایرانیان که شکست ایرانیان در ماراتن را هر چهار سال یک بار به جهانیان یاد آوری کند
Plutarch دروغ گفته است و Philippides پس از رسیدن به آتن ( اگر اصولا این جریان دویدن Philippides از ماراتن تا آتن صحت داشته باشد ) و پخش خبر پیروزی یونانیان نقش بر زمین نگردیده و به شغل دوندگی (پستچی) خود ادامه داده است.
ایده‌ی دو ماراتن در مسابقات المپیک از طرف پروفسور فرانسوی دانشگاه سوربن "Michel Breal"در در سال ۱۸۹۴ ابراز گردید و به عقیده او اروپائیان توانستند نخستین حمله از سوی آسیا به اروپا را در ماراتن با شکست مواجه سازند و به همین علت میبایست این پیروزی اروپائیان در خاطره ها باقی بماند و هر چهار سال یک بار نیز شکست ایرانیان دو باره رخ دهد. ( آخرین حمله از سوی آسیا به اروپا در قرن ۱۷ با حمله ترکان عثمانی به وین صورت گرفت.)

حال سوالی که مطرح است آن که چرا خودمان در داخل نیز با گرته‌برداری از مسابقات المپیک، در داخل خاک مقدس این سرزمین اهورایی، خاطره‌ی این شکست را زنده میکنیم. به قول محمد مقدم، سازنده‌ی فیلم مستندی از سفرهای اسکندر در سراسر ایران: «ملت ما خیلى کسان را شکست داده است. در مقابل آن همه، یکى دو مورد شکست خوردن مسئله‌اى نیست.» چندی پیش وقتی شاهد برگزاری یکی از این رقابت‌ها و پخش زنده‌ی آن از سیمای جمهوری اسلامی بودم، زمانی که روشن شدن مشعل بازیها و دویدن دونده‌ای برای آتش زدن مشعل اصلی رقابتها و آن هم در حضور بزرگان فرهنگی! و سیاسی کشور را دیدم، آه سردی کشیدم و تنها قطره‌ی اشکی بود که مرا تسلی داد. ای کاش قدری بیشتر می دانستند این سردمداران فرهنگی جامعه و ای کاش قدری پیرامون ایرانی بودن خود می‌اندیشیدند.
 

 

  یادداشت:

     دوی مآراتن در مسابقات المپیک هیچگونه واقعیت تاریخی ندارد و "توطئهی" غرب وحشی است بر علیه ایران و ایرانیان که شکست ایرانیان در ماراتن را هر چهار سال یک بار به جهانیان یاد آوری کند!!! و اصولا میبایست این دروغ از مسابقات المپیک حذف گردد، مرگ یکبار شیون یک بار و نه هر چهار سال دوباره شکست ایرانیان در مآراتن!!

شاد باشید...

 

[ ۳:۳٧ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: تاریخ[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.