بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥

سامانه‌ی بخش برون مرزی سازمان صدا و سیما، فیلم مستند ایتالیایی زبان ادواردو آنیلی(Edoardo Agnelli) را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. از نشانی زیر می‌توانید این فیلم مستند ایتالیایی زبان را دریافت و دانلود نمایید.Edoardo Agnelli
 http://www.irib.ir/worldservice/italyRADIO/spec/edoardo.mpg
مناسب است آدرس این سامانه را به نشانی ایمیل مراکز رسانه‌ای مهم ایتالیا ارسال گردد. شما نیز در صورت تمایل و برای مبارزه با سانسور گسترده‌ی رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور ایتالیا و به منظور آشنایی و اطلاع افکار عمومی مردم این کشور، متن ایتالیایی زیر را عینا برای رسانه‌های مهم ایتالیا که نشانیشان در زیر آمده است ارسال فرمایید تا امکان سانسور گسترده‌ی آن محدود گردد:

 

در عنوان نوشته شود:

ecco il film documentario sull Eedoardo Agnelli martire dell Islam

سپس در متن نوشته شود:

per ricevere il film documentario sull Edoardo Agnelli prodotto in Iran premere qui
 http://www.irib.ir/worldservice/italyRADIO/spec/edoardo.mpg

آدرس ایمیل مراکز رسانه‌ای مهم ایتالیا به شرح زیر می‌باشد:

آژانس‌های خبری
________________________________________
webinfo@adnkronos.com, trasmiss.aga@telpress.it, ufficiostampa@coni.it,opinion@tin.it, agenzia@unioneditoriale.it, redazione@agenziaitalia.it, agrepubblica@tin.it, agl@aglespresso.it, agsa.venetopress@libero.it, aise@uni.net, ansa@ansa.it, redazione@apbiscom.it, ascal@tin.it, aprome@ap.orga, giuseppe.bertoncello@mail.telerate.com, ecostampa@ecostampa.it, italpress@pronet.it, nikkei@tin.it, omnia2@iol.it, radiocordesk.mi@ilsole24ore.it, telpress@diesis.it

روزنامه‌ها
________________________________________
altoad@tin.it, segreteria@avvenimenti.it, avvenire@avvenire.it, redazione@bresciaoggi.it, corriere.adriatico@fatnet.it, corgiorno@peg.it, cormez@tin.it, quotidiani@rcs.it, coralpi@tin.it, infocop@interbusiness.it, rimini@corriereromagna.it, abbonati@corr.it, cronachedinapoli@libero.it, dolomiten@athesia.it, info@gazzettadelsud.it, redazione.mn@gazzettadimantova.it, gazzpr@tin.it, ilcentro@mixo.it, posta@ilcittadino.it, redazione@corrierecomo.it, tep.editori@ildomani.it, lettere@ilfoglio.it, segreteria@ilgiornale.it, g.italia@tiiscalinet.it, giornaletos@ftbcc.it, postroma@ti.it, seg.amm@gds.it, giorno6@ecs.net, ilgolfo@metis.it, redazione@ilmanifesto.it, mattino@mattinopadova.it, posta@ilmattino.it, posta@ilmessaggero.it, ilgiornalebg@cyberg.it, piccolo@ilpiccolo.it, ilquotidiano@finedit.com, ilquotidiano@isnet.it, redazione@ilsecoloxix.it, info@ilsole24ore.it, internet@etrurianet.it, italiaoggi@class.it, redazione@larena.it, redazione@avanti.it, avvmar@tin.it, arilla@tin.it, ornet@ossroman.va, unione@unionesarda.it, unitaonline@unita.it, lacitta@tin.it, gazzettamezzogiorno@tin.it, gasport@res.it, nome.cognome@iltirreno.it, nuovabas@tin.it, redazione.fe@lanuovaferrara.it, lanuovasardegna@lanuovasardegna.it, nuova@nuovavenezia.it, info@lapadania.net, direttore@betanet.it, laprovincia@laprovincia.it, laprovincia@cremonaonline.it, redazione@laprovincia.pv.it, larepubblica@repubbblica.it, lasera@tiscalinet.it, segreteria@ngweb.it, lettere@lastampa.it, tribunatv@tribunatreviso.it, magazine@altrimedia.it, lineaquotidiano@agora.it, mf-milanofinanza@class.it, messven@messaggeroveneto.it, nuovomolise@net-point.it, redazione.internet@quotidiano.net, rinascita@rinascita.net, ilroma@tin;it, doc@orvienet.it, tuttosport@tuttosport.it, postroma@tin.it

شبکه‌های تلویزیونی
________________________________________
redazione@antenna3.it, redazione@apbiscom.it, p.saluppo@aliseo.it, canale5@mediaset.it, canale55@hotmail.com, cinquestell@linet.it, nicoletta.gelli@disney.com, lcimatti@eurosport.co.uk, france2@link.it, in.dir@mclink.it, italia1@mediaset.it, itv@news.it, liratv@starnet.it, info@my-tv.it, programmi@odeontv.net, teleregione@memex.it, radiosuper@mailbox.opencom.it, info@rtsi.ch, rainternational@rai.it, raisport@rai.it, inforaidue@rai.it, webnews24@rai.it, l.aymonino@sircana.it, inforaitre@rai.it, inforaiuno@rai.it, info@vivaretea.it, rete4@mediaset.it, reteblu@rm.nettuno.it, milan.newsroom@reuters.com, antonio.rocco@rtvslo.si, segreteria@sat200.it, redazione@satellitenews.net, redazione@seimilano.it, redazione.web@stream.it, studio100@planio.it, direzione@supersixtv.it, team@stream.it, radiotelediogene@krol,it, stampa@telepiu.it, arcobaleno@pisacane.edinet.gdp,com, teleboario@globalnet.it, info@telecasa.net, micheli@ftbcc.it, telelombardia@iol.it, telemare@pobox.com, tvmolise@tin.it, tmc.stampa@cecchigori.com, info@rtv2.com, telepace@flashnet.it, telepordenone@iol.it, info@telereggio.it, tvreporter@tin.it, teleroma2@cyborg.it, ts1@int0828.it, teletime@tim.it, tvtricolore@tin.it, universo@tfinfo.it, televideo@rai.it, tierreci@biccsanteramo.it, trcb@mail.clio.it, tvparma@usa.net, tv6@tin.it, tvr@texnet.it, redazione@ventiquattrore.tv, tvblu@tin.it, imedit@tin.it, videoregione@usa.net, telecolo@telecolor.it

شبکه‌های رادیویی
________________________________________
infoline@capital.it, info@circuitomarconi.com, radiocnr@interbusiness.it, deejay@deejay.it, isoradio@rai.it, info@italiantwork.it, redazione1@italiaradio.it, latte@lattemiele.com, info@radio101.it, 105@105.net, info@radio24.it, , diretta@bumbumnet.com, centrosuono@radiocentrosuono.it, cuore@radiocuore.it, rdsmail@rds.it, info@radiodonna.it, radio2@rai.it, info@radioitalia.it, info@kisskissnetwork.it, redazioneerba@radiomaria.org, rmc@radiomontecarlo.net, radiopop@radiopopolare.it, staff@radioradicale.it, subasio@mail.radiosubasio.it, radio3@rai.it, radio@rai.it, dipro@vatiradio.org, redazione@radiocompany.com, reteotto@reteotto.com, infos@rin.it, natucci@rna.it, marinoni@rtl.it, tamtam@tamtamnw.com

مجلات
________________________________________
30giorni@uni.net, ad@condenast.it, aldomaggioni@res.it, autooggi@mondadori.it, edgmoneb@tin.it, edgmonbi@tin.it, bravacasa@rcs.itm, campus@class.it, capital@rcs.it, prc.srl@agora.stm.it, carnet@planet.it, case&country@class.it, ciak@mondadori.it, class@class.it, consigli@quadratum.it, mongai@amemail.mondadori.it, dmag@repubblica.it, edgmona@tin.it, michela.gallo@rcs.it, michela.gallo@rcs.it, domus@edidomus.it, cistam@sferaspa.inet.it, donnamoderna@mondadori.it, donna@rusconi.it, dossier@edl.it, dove@planet.it, famigliacristiana@stpauls.it, infornasiero@panini.it, gentemoney@rusconi.it, genteviaggi@rsconi.it, gentleman@class.it, grandhotel@iol.it, grazia@mondadori.it, sampa-fotolito@infotel.it, ilmondo@rcs.it, insieme@rcs.it, intimità@quadratum.it, ioeilmiobambino@sferaspa.inet.it, edgmonai@tin.it, lautomob@tin.it, info@ecosg.com, espresso@espressoedit.it, lamiacasa@peruzzo.com, redazione@lescienze.it, liberal@pronet.it, redazione@linus.net, luna@class.it, edizionimadre@tin.it, info@mess-s-antonio.it, mf-milanofinanza@class.it, mondo.sommero@edolimpia.it, m_jazz@athena2000.it, info@nautica.it, ebe@orologienonsolo.it, panorama@mondadori.it, playboi@lancio.com, quattrozampe@editorialeit.it, mongai@amemail.mondadori.it, rdigest@tin.it, pantheon.srl@flashnet.it, mpv@rm.nettuno.it, smemo@mbox.mir.it, starbene@amemail.mondadori.it, stilfum@tin.it, telepiu@mondadori.it, tutto@mondadori.it, sorrisi@mondadori.it, vera@guzmp.it, vitality@rusconi.it, info@vogue.iunet.it, ccenergy@mbox.vol.it

برنامه‌های تلویزیونی
________________________________________
asuaimmagine@rai.it, kilimangiaro@rai.it, assemblea@mediaset.it, blob@rai.it, ceraunavolta@rai.it, carrambachesorpresa@rai.it, championsleague@mediaset.it, checkup@rai.it, 8262@rai.it, chiambretti.ce@rai.it, cocktaildamore@rai.it, controcampo@mediaset.it , domenika@rai.it, easydriver@rai.it, fuoriorario@rai.it, grandprix@mediaset.it, guidaalcampionato@mediaset.it, harem@rai.it, fattivostri@rai.it, ilfatto@rai.it, infamiglia@rai.it, lacorrida@mediaset.it, cultura@rai.it, laruota@mediaset.it, lavitaindiretta@rai.it, lineablu@rai.it, verde@rai.it, maria.defilippi@jumpy.it, teatroparioli@teatroparioli.com, mimandaraitre@rai.it, mosquito@mediaset.it, okkupati@rai.it, palcoscenico@rai.it, , paperissima@mediaset.it, passaggioanordovest@rai.it, scotti.passaparola@mediaset.it, cultura@rai.it, protestantesimo@rai.it, quelli.calcio@rai.it, realtv@mediaset.it, sciuscia@rai.it, societaediritti@rai.it, redazioneweb@stranamoreonline.tv, gabibbo@mediaset.it, superquark@rai.it, tg1storie@rai.it, morningnews@rai.it, , tuttobenessere@rai.it, unomattina@rai.it

روزنامه نگاران
________________________________________
superquarkautore@rai.it, lucia.annunziata@apbiscom.it, c.augias@repubblica.it, carlo.bastasini@lastampa.it, pierluigi.battista@lastampa.it, baudino.mario@lastampa.it, roberto.beccantini@lastampa.it, maurizio.belpietro@ilgiornale.it, e.mauro@repubblica.it, beria@specchio.com, b.berlinguer@rai.it, bruno.bernardi@lastampa.it, cesara.buonamici@mediaset.it, e.olini@rai.it, tsp@rai.itpaolo.calvani@mediaset.it, r.cancellieri@rai.it, mimmo.candito@lastampa.it, filippo.ceccarelli@lastampa.it, alessandro.cecchipaone@mediaset.it, g.cereda@rai.it, stefano.cingolani@apbiscom.it, marco.corrias@mediaset.it, mauriziocostanzoshow@tin.it, g.davanzo@repubblica.it, tony.damascelli@ilgiornale.it, fdebortoli@corriere.it, d.defeo@rai.it, a.dibella@rai.it, massimo.donelli@ilsole24ore.com, permini@corriere.it, emilio.fede@mediaset.it, ildirettore@ilfoglio.it, larepubblica@repubblica.it, inforaidue@rai.it, segreteria@italiaradio.it, g.galeazzi@rai.it, federico.geremicca@lastampa.it, chi@mondadori.it, a.goria@rai.it, posta@ilmessaggero.it, massimo.gramellini@lastampa.it, l.gruber@rai.it, p.guzzanti@mcklink.it, giovanni.iozzia@rcs.it, umberto.larocca@lastampa.it, paolo.liguori@mediaset.it, a.longhi@rai.it, pierluigi.magnaschi@ansa.it, c.maltese@repubblica.it, m.mannoni@rai.it, umberto.marchesini@ilgiorno.it, p.mauri@repubblica.it, e.mauro@repubblica.it, dmag@repubblica.it, enrico.mentana@mediaset.it, pmereghetti@rcs.it, paolo.mieli@rcs.it, g.milella@rai.it, minzolini.augusto@lastampa.it, v.mollica@rai.it, nico.orengo@lastampa.it, bpalombelli@rcs.it, andrea.pamparana@mediaset.it, redazione@agenziaitalia.it, ppanerai@class.it, cristina.parodi@mediaset.it, ppietroni@class.it, mplatero@ilsole24usa.com, gianni.riotta@lastampa.it, cesare.roccati@lastampa.it, rossella@mondadori.it, vittorio.sabadin@lastampa.it, roselina.salemi@rcs.it, m.santoro@rai.it, s.sassi@rai.it, radiopop@radiopopolare.it, b.severgnini@rcs.it, marcello.sorgi@lastampa.it, lsotis@corriere.it, barbare@club-internet.fr, lamberto.sposini@mediaset.it, m.teodori@ilgiornale.it, giorgio.terruzzi@mediaset.it, cormil@rcs.it, portaaporta@rai.it, alessio.vinci@turner.com, zanda@specchio.com, info@radio24.it, giuliano.zoppis@ansa.it, vzucconi@aol.it

سازمان‌های انتشاراتی
________________________________________
info@8000.it, uff.stampa@adelphi.it, adnsal@tin.it, commerciale@adnkronos.com, omnia2@iol.it, mbox@gruppo.agepe.it, info@agenziaitalia.it, servizioclienti@paroledicotone.it, dirco@apbiscom.it, agenziaarea@agenziaarea.it, armando.redazione@palomar.it, info@art.bo.it, asca1@tin.it, info@ashmm.com, aprome@ap.org, direzione_commerciale@avvenire.it, ufficiostampa@axnet.it, info@baldini.editore.it, comunicazione@bancariaeditrice.it, bias.group@biaset.com,. redazione@bloomberg.net, redazione@bluinvest.com, marketing@bluerating.com, info@bollatiboringhieri.it, emilio_zerbini@businessweek.com, readerd@tin.it, info@canaletre.com, stampa@carocci.it, monnier.roma@tin.it, fabrizio.bellavista@galactica.it, segretaeriagen@casaeditriceuniverso, castelvecchi@libero.it, info@guidagovernilocali.com, info@cghv.it, sede@centimetri.it, alessandro.calvo@centonovepress.it, info@agendadelgiornalista.it, city@rcs.it, class@class.it, advertising@condenast.it, rdefabritiis@contrasto.it, rimini@corriereromagna.it, relazioni.esterne@rcs.it, press@dcod.it, ufficio.stampa@deagostini.it, direttore@diario.it, am.morelli@eli.it, informazioni@ecostampa.it, direzione@edindustria.it, eredit@aconet.it, centonove@centonove.it, malanca.stampa@edidomus.it, info@elsevier.it, investire@galactica.it, mauro.broggi@stpauls.it, redazione@tempi.it, marketing@abitare.it, lettere@lastampa.it, molivares@tin.it, info@edizionipem.it, uffstampa@edizpiemme.it, vregaz@mondadori.it, codoni@mondadori.it, ufficiostampa@hsr.it, nicoletti@elaborare.com, fashion@fashionmagazine.it, info@favini.it, ufficiostampa@francoangeli.it, info@alinari.it, info@futuremediaitaly.it, gambero@gamberorosso.it, manente@garzantilibri.it, politi@interbusiness.it, einaudi@einaudi.it, stampa@giunti.it, mbox@giuntimultimedia.com, laterza@laterza.it, info@edipi.it, info@jce.it, uffstampa@mottaeditore.it, s.cupi@edolimpia.it, edizeta@edizeta.com, info@mursia.com, guida.monaci@italybygm.it, relazioniesterne@rusconi.it, idea@idealibri.com, lettere@ilfoglio.it, mkt@gazzettino.it, stampa@saggiatore.it, g.alloggio@ipsoa.it, comunicazione@ipzs.it, info@italia-invest.it, ufficiostampa@jacabook.it, espresso@espressoedit.it, larepubblica@repubblica.it, info@legislazionetecnica.it, vregaz@mondadori.it, dcenturelli@maggioli.it, info@marcosymarcos.com, info@mediadata.it, marco.stettler@metroitaly.it, media@modaonline.it, segreteria@sat2000.it, info@newtoncompton.com, eballatore@operamultimedia.it, info@orao.it, gaia.fasciani@pagineutili.it, info@brunomondadori.com, mauro.brogli@stpauls.it, darios.stampa@peruzzo.com, relazioni.esterne@monrifgroup.net, g.finetti@ecostampa.it, info@presstoday.com, redazione@pubblicitaitalia.it, info@raffaellocortina.it, rai-eri@rai.it, rai-net@rai.it, marzotto@rcs.it, marzotto@rcs.it, marzotto@rcs.it, clerici@fleishman.it, ricci@fmrmagazine.it, satiz@satiz.it, sellerioeditore@iol.it, marketing@selpress.com, informazioni@sergiochiesasrl.com, silvanaeditoriale@silvanaeditoriale.it, arte@mavico.it, info@travelonline.it, redazione@wmtools.com, info@windpress.it, zanichelli@zanichelli.it, info@zdnet.it

سازمان‌های حقوق بشر
________________________________________
marcellirai@hotmail.com, salvicchi@arci.it, direttore.isf@libero.it, quicktp@tin.it, avanguardiasardegna@tiscali.it, info@avanguardia.tv, quicktp@tin.it, avanguardiasardegna@tiscali.it, veneto@avanguardia.tv, lazio@avanguardia.tv, cpa-roma@libero.it, liguria@avanguardia.tv, piemonte@avanguardia.tv, info@avanguardia.tv, contini@antiproibizionisti.it, turchetti@antiproibizionisti.it, deangelis@antiproibizionisti.it, redazione@reporterassociati.org, info@ntsroma.org info@ntsroma.org, info@disinformazione.it, laura@disinformazione.it, postaotto@hotmail.com, info@naturantagonista.org

 

 

Q سرگذشت برخی از مخالفان هولوکاست
تارنمای خبر رسانی مرکز مطالعات و تحقیقات فرامرزی گفتمان اسلام (S.R.C.C.I)

 

        

Q

Q

 

Q

 

استراتژی قورباغه، ابعاد و امکان سنجی

      

 

سامانه‌ی مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز (DACSB)

 
       Q دکتر حسن عباسی: ما چرا علیه تصاویری که از امام حسین کشیده می‌‏شود راهپیمایی نمی‌‏کنیم؟ امام حسین شصت سال و محاسنی سفید داشت، اما آدمی می‌‏کشند با چشمان و چهره‌ی مینیاتوری و ریش‌‏های سشوار کشیده و چهره‌ی حضرت ‌‏عباس هم خونین است. این امر چه دست‌‏کمی از کاریکاتوری دارد که یک اجنبی با وسوسه‌ی شیطان می‌‏کشد؟ تحریف، تحریف است و این تحریف چه در قرآن و چه در عملکرد عترت، ریشه در حرکت شیطان دارد. تا زمانی که انسان‌‏هایی در دانمارک هستند که کاریکاتور بکشند و تا زمانی که انسان‌‏هایی در درون جمهوری اسلامی هستند که تصاویر قدی از حضرت ابوالفضل و امام حسین بکشند؛ علم درست کنند و روی دوش بگیرند، شیطان نیازی به کثیف‌‏کردن خون خود ندارد.
        
تارنمای طرفداران دکتر حسن عباسی

 

 

 

[ ٢:۳۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: سیاست و موضوع نوشتار: صهیونیست[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.