بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥

________________________________________
فرهنگ، هنر و اندیشه:

مِنَ المُومِنینَ رجَالُُ صَدَقُوا.... - 14 خرداد 1385
چرا چنین شتابزده - 6 خرداد 1385
فیلم مستند ایتالیایی زبان ادواردو آنیلی - 1 اردیبهشت 1385
وبلاگ‌های ادبی...جذاب اما بی‌محتوا - 28 دی 1384
دوی مآراتن توطئه‌ی غرب وحشی برای يادآوری... - 2 دی 1384
انجمن شاعران مرده - 27 آذر 1384
اولین مردمان - 2 آذر 1384
تحدی در حوزه‌ی اینترنت - 1 خرداد 1384
با ترجمه‌ی جديد دانيل لدينسکی، تن حافظ در گور لرزيد! آقای مسجدجامعی چشمتان روشن - 24 فروردین 1384
شما چه خواهيد نوشت؟ انسان ۵۰هزار سال ديگر چگونه خواهد انديشيد؟! (نگاهی به طرح کِ او ) - 11 اسفند 1383
اسکندر کبير هاليوود15 دی 1383
خليج هميشگی فارس - 12 آذر 1383
اخبار هفته - 13 آبان 1383
بدون شرح  - 14 مرداد 1383
به ياد استاد - 30 خرداد 1383
هنرمند خود شايد بميرد؛ هنرش هرگز - 15 اردیبهشت 1383
________________________________________

سیاست و اقتصاد:

نقد اندیشه و رویکرد گروه اقتصادی دولت نهم - 6 اردیبهشت 1385
سایه‌ی سنگین سیاست بر فرهنگ - 3 شهریور 1384
جای پای اسب - 1 تیر 1384
دیوانه و زنجیر - 24 خرداد 1384
این چند نفر - 7 خرداد 1384
چو ايران مباشد تن من مباد / بدين بوم و بر زنده يک تن مباد - 6 اسفند 1383
________________________________________

شعر:
(از دفتر شماره‌ی 1- مجموعه‌ی لذت یک گاز)
لذت یک گاز

تب کوچ شبانه - 3 بمهن 1384
گناه چشم تو - 11 دی 1384
ساحل خلوت دل - 10 مهر 1384
با آخرين نگاهت - 11 مرداد 1384
تب سرد - 4  تیر 1384
حکایت شکایت - 11خرداد 1384
نگارم چشم در راهم - 12 اردیبهشت 1384
دلدادهی مسافر - 19 اسفند 1383
از من چرا رنجیده‌ای؟! - 11 مهر 1383
کوچه‌ی ديروز - 25 شهریور 1383
جدایی - 2 خرداد 1383
دلتنگی شبانه - 7 اردیبهشت 1383
شبی با مرغ دريايی - 28 فروردین 1383
بهانه - 13 فروردین 1383
وداع شبانه - 1 اسفند 1382
________________________________________

ادبیات:
(از دفتر شماره‌ی 2- مجموعه‌ی ناکجا در ناکجاآباد)
ناکجا در ناکجاآباد
دادگاه عشق
- 11 اردیبهشت 1385
بوی تنهایی - 18 فرودین 1385
درد دلی در شباهنگام تنهایی - 1 فرودین 1385
این روزها... - 7 آبان 1384
گم گشته - 23 اردیبهشت 1384
ساز اعتراف - 11 آذر 1383
خسته ام....خسته (سیاهچال تردید) - 15 آبان 1383
حسرت سرد درخت - 10 آبان 1383
جستجو - 24 بهمن 1382
قبر کوچک من - 10 بهمن 1382
________________________________________

نقد و جوابیه:

به قفل خشمگین مشو _ماهیت شناسی یک جریان فکری (بخش دوم) - 29 شهریور 1384
ماهیت شناسی یک جریان فکری (بخش نخست) - 8 شهریور 1384
حرکت رو به جلو یا خیره شدن به گذشته ای پرافتخار؟! - 15 بهمن 1383
جوابيه به مهدی مسافر  (توضيحات بيشتری پيرامون مطلب بدون شرح) - 19 مرداد 1383
________________________________________

شخصی:

من و گربه و ماهی و دخترک - 11 خرداد 1385
در واپسین روزها - 18 اسفند 1384
هستم... - 7 آذر 1384
خدا.... زمین، مرد و زن... - 16 آبان 1384
سکوت و سکوت - 9 فروردین 1384
هفته ای که گذشت - 7 دی 1383
آره يا نه...خيلی سخته! خيلی... - 19 آذر 1383
رفتار من عادی است - 1 آذر 1383
هنوز هستيم - 30 مهر 1383
بدون شرح - 25 تیر 1383
حذر - 25 اردیبهشت 1383
يه ساله جديد - 2 فروردین 1383
دل ديوونه - 27 اسفند 1382
وداع - 20 اسفند 1382
ياد ايام - 15 اسفند 1382
سفر - 8 اسفند 1382
تو بگو؟! - 17 بهمن 1382
حسرت -  6 بهمن 1382
...  - 6 بهمن 1382

________________________________________

فوتوبلاگ:
 

تصاويرِي از حضور مايكل جكسون در تهران (1) -  تير 1385
تصاويري از حضور مايكل جكسون در تهران (2) -  تير 1385
کاریکاتور محمود احمدی نژاد در روزنامه‌ی کروبی!! - خرداد 1385
Need Cash For Alcohol Research - خرداد 1385
تصاوير نخستين حضور ديپلماتيك همسر احمدی‌نژاد به مالزی (1) - اردیبهشت 1385
تصاوير نخستين حضور ديپلماتيك همسر احمدی‌نژاد به مالزی (2) - اردیبهشت 1385

احمدی‌نژاد در نطنز!! - فروردین 1385
کاریکاتور - زندانی سیاسی و مرخصی... - فروردین 1385
________________________________________

تارنمای انگلیسی:

Let's Learn English! - June 01, 2006
If One Day You Feel Like Crying - May 11, 2006


 

[ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.