بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥

صدا می‌آید از هر سو، صدای مردمی حق‌جو
زند شیپور پیروزی سروش غیب از هر سو!!

صدای پر زدن در شب ز مرغِ خسته از حبسی
صدای ریزش کاخی پر از زور و پر از بدخو!

صدای حلق پر خونی که می‌خواند ز آزادی
ز سوز سخت سرما و ز رندی دشنه در پهلو

ز سوز ناله‌ی سرخ شهادت از لب مردی
ز نقش دست خونینی به کوی و کوچه و هر جو

ز رقص خلق مستضعف به دور شمع آزادی
ز شوقی در شب سردی ز مرگ دیوِ پر جادو

صدای بانگ تکبیری شبانه هر دم از هر سو
همه در رقص خرسندی که دیوی می‌زند زانو

صدا می‌آید از هر سو، ز هرسو، گوشه در هر کوه
صدای تیشه‌ی فرهاد مجنون از دل خسرو!!

وزیده باد آزادی به هر کوی و به هر برزن
به رقص آورده در مستی به هر سویی شبی گیسو!!

گذشت عمر شب «فانی» سحر آمد به مهمانی؛
صدا می‌آید از هر سو، صدای خنده از هر رو!


شعر از مجموعه‌ی لذت یک گاز ؛ بابک اسماعیلی دهنه‌سری (ب.الف.
فانی)
 

   
 
   « اِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنااللهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِم المَلائکَهُ اَلاّ تَخافُوا وَ اَبشِروُا بِالجَنَّهِ الَّتی کُنتُم تُوعَدُونَ »

      آنان که گفتند محققآ پروردگار ما خداست و بر این ایمان پایدار ماندند، فرشتگان (رحمت) بر آن‌ها نازل شوند (و مژده دهند) که دیگر هیچ ترسی (از آینده) و اندوهی (از گ
ذشته) نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که (انبیاء) وعده دادند بشارت باد.

(سوره‌ی فصلت. آیه‌ی 30)
     

[ ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.