بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٢

یه چند روزی نیستم.......اگه سالم برگردم یه چند روزی وگرنه......باید یه سفری برم که خیلی بهش نیاز دارم....خیلی!

ای دل لبریز از شوق و امید

کاش میدیدی که فردا نیستیم

کاش میدیدی که چون پنهان شدیم

در همه آفاق پیدا نیستیم

گرچه هر مرگی تسلی بخش ماست

کاندرین هنگامه تنها نیستیم

بدتر از مرگ است آن دردی که باز

زندگی میخندد و ما نیستیم

(فریدون مشیری)

[ ٦:٥٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.