حمله موتورسواران ناشناس به "بابک اسماعیلی"

موتورسواران ناشناس روز گذشته با حمله به بابک اسماعیلی، نویسنده و عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان، وی را مجروح کردند.
چهار موتورسوار ناشناس عصر دیروز در حوالی سه راهی آذری، پس از درگیری با "بابک اسماعیلی" نویسنده و روزنامه نگار روزنامه کیهان و مجروح شدن سطحی وی از ناحیه دست و پا با مشاهده  مردم که برای کمک به وی آمده بودند، متواری شدند.
حال این نویسنده و روزنامه نگار خوب است و تنها از ناحیه دست و پا آسیب جزئی دیده است.
هنوز انگیزه این افراد ناشناس  در حمله به روزنامه نگار موسسه کیهان مشخص نشده است، اما از آنجایی که سرقتی رخ نداده، مسائل مرتبط با فعالیت های سیاسی نامبرده و افشاگری های وی پیرامون مفاسد اقتصادی  دلیل اصلی این حمله عنوان می شود.
نویسنده کتاب سراب اعلام کرد با جدیت به کار خود در مبارزه با صاحبان زر و زور و مافیای سیاسی و اقتصادی ادامه خواهم داد.

حمله موتورسواران ناشناس به «بابک اسماعیلی»

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
زهرا

امیدوارم حالشان خوب باشد برخلاف آنچه که وعده می دهند ما روزنامه نگاران هیچگاه امنیت نداشته و نخواهیم داشت. [گل]