مصاحبه بابک اسماعیلی با رادیو ایران پیرامون چشم انداز اجلاس جی 8 و جی 20

«بابک اسماعیلی»، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با برنامه جهان سیاست رادیو ایران با اشاره به برگرزاری نشست سران جی 8 و جی 20 در کانادا و گسترش اعتراضات مردمی گفت: «سران کشورهای یادشده خود هدف تعیین می کنند، خود متعهد می شوند و پس از کوتاهی از اجرای تعهداتشان، خود نسبت به تبعات اجتماعی و پیامدهای آن هشدار می دهند.»

متن کامل این گفتگو را در اینجا بشنوید

/ 0 نظر / 41 بازدید