فیلم مستند ایتالیایی زبان ادواردو آنیلی

سامانه‌ی بخش برون مرزی سازمان صدا و سیما، فیلم مستندایتالیایی زبان ادواردو آنیلی(Edoardo Agnelli) را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. از نشانی زیر می‌توانید این فیلم مستند ایتالیایی زبان را دریافت و دانلود نمایید.Edoardo Agnelli
 http://www.irib.ir/worldservice/italyRADIO/spec/edoardo.mpg
مناسب است آدرس این سامانه را به نشانی ایمیل مراکز رسانه‌ای مهم ایتالیا ارسال گردد. شما نیز در صورت تمایل و برای مبارزه با سانسور گسترده‌ی رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور ایتالیا و به منظور آشنایی و اطلاع افکار عمومی مردم این کشور، متن ایتالیایی زیر را عینا برای رسانه‌های مهم ایتالیا که نشانیشان در زیر آمده است ارسال فرمایید تا امکان سانسور گسترده‌ی آن محدود گردد:

 

در عنوان نوشته شود:

ecco il film documentario sull Eedoardo Agnelli martire dell Islam

سپس در متن نوشته شود:

per ricevere il film documentario sull Edoardo Agnelli prodotto in Iran premere qui
 http://www.irib.ir/worldservice/italyRADIO/spec/edoardo.mpg

آدرس ایمیل مراکز رسانه‌ای مهم ایتالیا به شرح زیر می‌باشد:

آژانس‌های خبری
________________________________________
webinfo@adnkronos.com, trasmiss.aga@telpress.it, ufficiostampa@coni.it,opinion@tin.it, agenzia@unioneditoriale.it, redazione@agenziaitalia.it, agrepubblica@tin.it, agl@aglespresso.it, agsa.venetopress@libero.it, aise@uni.net, ansa@ansa.it, redazione@apbiscom.it, ascal@tin.it, aprome@ap.orga, giuseppe.bertoncello@mail.telerate.com, ecostampa@ecostampa.it, italpress@pronet.it, nikkei@tin.it, omnia2@iol.it, radiocordesk.mi@ilsole24ore.it, telpress@diesis.it

روزنامه‌ها
________________________________________
altoad@tin.it, segreteria@avvenimenti.it, avvenire@avvenire.it, redazione@bresciaoggi.it, corriere.adriatico@fatnet.it, corgiorno@peg.it, cormez@tin.it, quotidiani@rcs.it, coralpi@tin.it, infocop@interbusiness.it, rimini@corriereromagna.it, abbonati@corr.it, cronachedinapoli@libero.it, dolomiten@athesia.it, info@gazzettadelsud.it, redazione.mn@gazzettadimantova.it, gazzpr@tin.it, ilcentro@mixo.it, posta@ilcittadino.it, redazione@corrierecomo.it, tep.editori@ildomani.it, lettere@ilfoglio.it, segreteria@ilgiornale.it, g.italia@tiiscalinet.it, giornaletos@ftbcc.it, postroma@ti.it, seg.amm@gds.it, giorno6@ecs.net, ilgolfo@metis.it, redazione@ilmanifesto.it, mattino@mattinopadova.it, posta@ilmattino.it, posta@ilmessaggero.it, ilgiornalebg@cyberg.it, piccolo@ilpiccolo.it, ilquotidiano@finedit.com, ilquotidiano@isnet.it, redazione@ilsecoloxix.it, info@ilsole24ore.it, internet@etrurianet.it, italiaoggi@class.it, redazione@larena.it, redazione@avanti.it, avvmar@tin.it, arilla@tin.it, ornet@ossroman.va, unione@unionesarda.it, unitaonline@unita.it, lacitta@tin.it, gazzettamezzogiorno@tin.it, gasport@res.it, nome.cognome@iltirreno.it, nuovabas@tin.it, redazione.fe@lanuovaferrara.it, lanuovasardegna@lanuovasardegna.it, nuova@nuovavenezia.it, info@lapadania.net, direttore@betanet.it, laprovincia@laprovincia.it, laprovincia@cremonaonline.it, redazione@laprovincia.pv.it, larepubblica@repubbblica.it, lasera@tiscalinet.it, segreteria@ngweb.it, lettere@lastampa.it, tribunatv@tribunatreviso.it, magazine@altrimedia.it, lineaquotidiano@agora.it, mf-milanofinanza@class.it, messven@messaggeroveneto.it, nuovomolise@net-point.it, redazione.internet@quotidiano.net, rinascita@rinascita.net, ilroma@tin;it, doc@orvienet.it, tuttosport@tuttosport.it, postroma@tin.it

شبکه‌های تلویزیونی
________________________________________
redazione@antenna3.it, redazione@apbiscom.it, p.saluppo@aliseo.it, canale5@mediaset.it, canale55@hotmail.com, cinquestell@linet.it, nicoletta.gelli@disney.com, lcimatti@eurosport.co.uk, france2@link.it, in.dir@mclink.it, italia1@mediaset.it, itv@news.it, liratv@starnet.it, info@my-tv.it, programmi@odeontv.net, teleregione@memex.it, radiosuper@mailbox.opencom.it, info@rtsi.ch, rainternational@rai.it, raisport@rai.it, inforaidue@rai.it, webnews24@rai.it, l.aymonino@sircana.it, inforaitre@rai.it, inforaiuno@rai.it, info@vivaretea.it, rete4@mediaset.it, reteblu@rm.nettuno.it, milan.newsroom@reuters.com, antonio.rocco@rtvslo.si, segreteria@sat200.it, redazione@satellitenews.net, redazione@seimilano.it, redazione.web@stream.it, studio100@planio.it, direzione@supersixtv.it, team@stream.it, radiotelediogene@krol,it, stampa@telepiu.it, arcobaleno@pisacane.edinet.gdp,com, teleboario@globalnet.it, info@telecasa.net, micheli@ftbcc.it, telelombardia@iol.it, telemare@pobox.com, tvmolise@tin.it, tmc.stampa@cecchigori.com, info@rtv2.com, telepace@flashnet.it, telepordenone@iol.it, info@telereggio.it, tvreporter@tin.it, teleroma2@cyborg.it, ts1@int0828.it, teletime@tim.it, tvtricolore@tin.it, universo@tfinfo.it, televideo@rai.it, tierreci@biccsanteramo.it, trcb@mail.clio.it, tvparma@usa.net, tv6@tin.it, tvr@texnet.it, redazione@ventiquattrore.tv, tvblu@tin.it, imedit@tin.it, videoregione@usa.net, telecolo@telecolor.it

شبکه‌های رادیویی
________________________________________
infoline@capital.it, info@circuitomarconi.com, radiocnr@interbusiness.it, deejay@deejay.it, isoradio@rai.it, info@italiantwork.it, redazione1@italiaradio.it, latte@lattemiele.com, info@radio101.it, 105@105.net, info@radio24.it, , diretta@bumbumnet.com, centrosuono@radiocentrosuono.it, cuore@radiocuore.it, rdsmail@rds.it, info@radiodonna.it, radio2@rai.it, info@radioitalia.it, info@kisskissnetwork.it, redazioneerba@radiomaria.org, rmc@radiomontecarlo.net, radiopop@radiopopolare.it, staff@radioradicale.it, subasio@mail.radiosubasio.it, radio3@rai.it, radio@rai.it, dipro@vatiradio.org, redazione@radiocompany.com, reteotto@reteotto.com, infos@rin.it, natucci@rna.it, marinoni@rtl.it, tamtam@tamtamnw.com

مجلات
________________________________________
30giorni@uni.net, ad@condenast.it, aldomaggioni@res.it, autooggi@mondadori.it, edgmoneb@tin.it, edgmonbi@tin.it, bravacasa@rcs.itm, campus@class.it, capital@rcs.it, prc.srl@agora.stm.it, carnet@planet.it, case&country@class.it, ciak@mondadori.it, class@class.it, consigli@quadratum.it, mongai@amemail.mondadori.it, dmag@repubblica.it, edgmona@tin.it, michela.gallo@rcs.it, michela.gallo@rcs.it, domus@edidomus.it, cistam@sferaspa.inet.it, donnamoderna@mondadori.it, donna@rusconi.it, dossier@edl.it, dove@planet.it, famigliacristiana@stpauls.it, infornasiero@panini.it, gentemoney@rusconi.it, genteviaggi@rsconi.it, gentleman@class.it, grandhotel@iol.it, grazia@mondadori.it, sampa-fotolito@infotel.it, ilmondo@rcs.it, insieme@rcs.it, intimità@quadratum.it, ioeilmiobambino@sferaspa.inet.it, edgmonai@tin.it, lautomob@tin.it, info@ecosg.com, espresso@espressoedit.it, lamiacasa@peruzzo.com, redazione@lescienze.it, liberal@pronet.it, redazione@linus.net, luna@class.it, edizionimadre@tin.it, info@mess-s-antonio.it, mf-milanofinanza@class.it, mondo.sommero@edolimpia.it, m_jazz@athena2000.it, info@nautica.it, ebe@orologienonsolo.it, panorama@mondadori.it, playboi@lancio.com, quattrozampe@editorialeit.it, mongai@amemail.mondadori.it, rdigest@tin.it, pantheon.srl@flashnet.it, mpv@rm.nettuno.it, smemo@mbox.mir.it, starbene@amemail.mondadori.it, stilfum@tin.it, telepiu@mondadori.it, tutto@mondadori.it, sorrisi@mondadori.it, vera@guzmp.it, vitality@rusconi.it, info@vogue.iunet.it, ccenergy@mbox.vol.it

برنامه‌های تلویزیونی
________________________________________
asuaimmagine@rai.it, kilimangiaro@rai.it, assemblea@mediaset.it, blob@rai.it, ceraunavolta@rai.it, carrambachesorpresa@rai.it, championsleague@mediaset.it, checkup@rai.it, 8262@rai.it, chiambretti.ce@rai.it, cocktaildamore@rai.it, controcampo@mediaset.it , domenika@rai.it, easydriver@rai.it, fuoriorario@rai.it, grandprix@mediaset.it, guidaalcampionato@mediaset.it, harem@rai.it, fattivostri@rai.it, ilfatto@rai.it, infamiglia@rai.it, lacorrida@mediaset.it, cultura@rai.it, laruota@mediaset.it, lavitaindiretta@rai.it, lineablu@rai.it, verde@rai.it, maria.defilippi@jumpy.it, teatroparioli@teatroparioli.com, mimandaraitre@rai.it, mosquito@mediaset.it, okkupati@rai.it, palcoscenico@rai.it, , paperissima@mediaset.it, passaggioanordovest@rai.it, scotti.passaparola@mediaset.it, cultura@rai.it, protestantesimo@rai.it, quelli.calcio@rai.it, realtv@mediaset.it, sciuscia@rai.it, societaediritti@rai.it, redazioneweb@stranamoreonline.tv, gabibbo@mediaset.it, superquark@rai.it, tg1storie@rai.it, morningnews@rai.it, , tuttobenessere@rai.it, unomattina@rai.it

روزنامه نگاران
________________________________________
superquarkautore@rai.it, lucia.annunziata@apbiscom.it, c.augias@repubblica.it, carlo.bastasini@lastampa.it, pierluigi.battista@lastampa.it, baudino.mario@lastampa.it, roberto.beccantini@lastampa.it, maurizio.belpietro@ilgiornale.it, e.mauro@repubblica.it, beria@specchio.com, b.berlinguer@rai.it, bruno.bernardi@lastampa.it, cesara.buonamici@mediaset.it, e.olini@rai.it, tsp@rai.itpaolo.calvani@mediaset.it, r.cancellieri@rai.it, mimmo.candito@lastampa.it, filippo.ceccarelli@lastampa.it, alessandro.cecchipaone@mediaset.it, g.cereda@rai.it, stefano.cingolani@apbiscom.it, marco.corrias@mediaset.it, mauriziocostanzoshow@tin.it, g.davanzo@repubblica.it, tony.damascelli@ilgiornale.it, fdebortoli@corriere.it, d.defeo@rai.it, a.dibella@rai.it, massimo.donelli@ilsole24ore.com, permini@corriere.it, emilio.fede@mediaset.it, ildirettore@ilfoglio.it, larepubblica@repubblica.it, inforaidue@rai.it, segreteria@italiaradio.it, g.galeazzi@rai.it, federico.geremicca@lastampa.it, chi@mondadori.it, a.goria@rai.it, posta@ilmessaggero.it, massimo.gramellini@lastampa.it, l.gruber@rai.it, p.guzzanti@mcklink.it, giovanni.iozzia@rcs.it, umberto.larocca@lastampa.it, paolo.liguori@mediaset.it, a.longhi@rai.it, pierluigi.magnaschi@ansa.it, c.maltese@repubblica.it, m.mannoni@rai.it, umberto.marchesini@ilgiorno.it, p.mauri@repubblica.it, e.mauro@repubblica.it, dmag@repubblica.it, enrico.mentana@mediaset.it, pmereghetti@rcs.it, paolo.mieli@rcs.it, g.milella@rai.it, minzolini.augusto@lastampa.it, v.mollica@rai.it, nico.orengo@lastampa.it, bpalombelli@rcs.it, andrea.pamparana@mediaset.it, redazione@agenziaitalia.it, ppanerai@class.it, cristina.parodi@mediaset.it, ppietroni@class.it, mplatero@ilsole24usa.com, gianni.riotta@lastampa.it, cesare.roccati@lastampa.it, rossella@mondadori.it, vittorio.sabadin@lastampa.it, roselina.salemi@rcs.it, m.santoro@rai.it, s.sassi@rai.it, radiopop@radiopopolare.it, b.severgnini@rcs.it, marcello.sorgi@lastampa.it, lsotis@corriere.it, barbare@club-internet.fr, lamberto.sposini@mediaset.it, m.teodori@ilgiornale.it, giorgio.terruzzi@mediaset.it, cormil@rcs.it, portaaporta@rai.it, alessio.vinci@turner.com, zanda@specchio.com, info@radio24.it, giuliano.zoppis@ansa.it, vzucconi@aol.it

سازمان‌های انتشاراتی
________________________________________
info@8000.it, uff.stampa@adelphi.it, adnsal@tin.it, commerciale@adnkronos.com, omnia2@iol.it, mbox@gruppo.agepe.it, info@agenziaitalia.it, servizioclienti@paroledicotone.it, dirco@apbiscom.it, agenziaarea@agenziaarea.it, armando.redazione@palomar.it, info@art.bo.it, asca1@tin.it, info@ashmm.com, aprome@ap.org, direzione_commerciale@avvenire.it, ufficiostampa@axnet.it, info@baldini.editore.it, comunicazione@bancariaeditrice.it, bias.group@biaset.com,. redazione@bloomberg.net, redazione@bluinvest.com, marketing@bluerating.com, info@bollatiboringhieri.it, emilio_zerbini@businessweek.com, readerd@tin.it, info@canaletre.com, stampa@carocci.it, monnier.roma@tin.it, fabrizio.bellavista@galactica.it, segretaeriagen@casaeditriceuniverso, castelvecchi@libero.it, info@guidagovernilocali.com,

/ 5 نظر / 15 بازدید
هانيه

اين همون فيلم قديميه ديگه؟ جديد که نيست؟!

پريسا

سلام ... من که اصلا فيلم نمی بينم .... چون فرصتش رو هم ندارم .... خوش به حالتون ... شاد باشيد ..

nazanin

سلام استاد...اين که دو سال نوري طول ميکشه تا دانلود شه....ولی جالب بود

nazanin

راستی به روز میکنید منو هم خبر کنید