کسب جایزه دوم در نخستین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی

«بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان در نخستین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی موفق به کسب مقام دوم و دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه این جشنواره شد.

در اولین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی خبرنگاران کیهان 3 جایزه ویژه کسب کردند

/ 2 نظر / 9 بازدید