عقب نشینی معنادار!

«گزارش صندوق بین المللی پول، 22فروردین (11آوریل) منتشر شد. به موجب این گزارش، بحران اقتصادی ایران در سال 2011 شدت خواهد گرفت و به بی سابقه ترین «رکود تورمی» در تاریخ معاصر ایران تبدیل خواهد شد. این گزارش نفی کننده کلیه ادعاهائی است که دولت و به ویژه احمدی نژاد درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال و تثبیت قیمت ها می کنند.»
«عامل اصلی رکود ایران، بر باد رفتن بقایای اعتماد در جامعه اقتصادی ایران است... آشفتگی بی سابقه در سیاستگذاری کشور و تنش های اوج گیرنده در فضای سیاسی جمهوری اسلامی و فضای بین المللی آن، رغبت به سرمایه گذاری و تولید را از آنچه بود، کمتر کرده است.»
«درپی ادعای دولت مبنی بر «رشد چشمگیر اقتصادی کشور» و «سقوط بیکاری» و دو روز پس از انتشار گزارش مستند صندوق بین المللی پول پیرامون رشد اقتصادی کشورهای جهان، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، ضمن استناد به آمار این مرکز جهانی، همچنین رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری و آمار گمرکات و افزایش چک های برگشتی در کشور، محمود احمدی نژاد و دولت دهم را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می دهد.»
«اقتصاد ایران درحال تجربه کردن طولانی ترین دوران رکود در تاریخ خود است... بیشتر بخش های اقتصاد ایران در سال آتی، رشد صفر و یا رشد منفی خواهند داشت.»
«رئیس مرکز پژوهش های مجلس: از آنجا که ایران عضو صندوق بین المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است!، اما به مردم اعلام نمی شود.»
«گزارش صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که در سال جاری، ایران ازنظر رشد اقتصادی پس از جمهوری قرقیزستان، بدترین وضعیت! را در منطقه خواهد داشت.»
اگرچه «دومینیک گیون» معاون بخش آسیای مرکزی و خاورمیانهIMF، در دیدار چندی پیش خود از ایران، بر غیرواقعی بودن آمارهای منتشر شده توسط این صندوق اذعان کرد و آن را «برآوردی» خواند، اما سؤالی مطرح می شود که پاسخ به آن، برخی از ابعاد گزارش صندوق بین المللی پول درخصوص رشد اقتصادی ایران را مشخص می کند.
آمار ذکر شده توسط این نهاد بین المللی درحالی اعلام شد که اقتصاد ایران همواره با روندی رو به رشد در سال های اخیر مواجه بوده است. باید پرسید چگونه ممکن است کشوری که بازار سرمایه آن با رشد خیره کننده 86درصدی مواجه بوده و صادرات آن نیز علی رغم وضع نابسامان اقتصاد جهانی، رشد 24درصدی را تجربه می کند، با رشد اقتصادی تنها یک درصدی مواجه باشد ؟!و جالب تر آنکه این نرخ برای سال جاری صفر درنظر گرفته می شود؟! در پاسخ به این پرسش و برخی موارد ذکر شده در سطرهای پیشین، نکات درخور توجهی قابل ذکر است:
1- براساس روال موجود، گزارش های رسمیIMF می بایست برگرفته از آمارهایی باشد که بانک های مرکزی کشورها به این نهاد بین المللی ارسال می کنند و تأیید گزارش ارسالی توسط رئیس کل بانک مرکزی کشورها امری الزامی است. به بیان دیگر آن گونه که صندوق بین المللی پول بارها اعلام کرده است، IMF نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادی محقق شده کشورها بدون تأیید و امضای گزارش رسمی این نهاد توسط مقامات ارشد اقتصادی کشورها به ویژه بانک مرکزی همواره پرهیز دارد!
علی رغم این موضوع، «دومینیک گیون» معاون صندوق بین المللی پول پس از گسترش انتقاد مسئولان اقتصادی کشورمان نسبت به این اقدام خلاف واقع، اعتراف کرد که نرخ های اعلامی رشد اقتصادی ایران توسط این صندوق، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آماری، «برآوردی- تخمینی » اعلام شده! و قول داد با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش های صنعت و کشاورزی ایران، برآوردهای قبلی به زودی اصلاح خواهد شد.
البته اعتراف معاون صندوق بین المللی پول به مخدوش بودن آمار منتشر شده را نباید امری تصادفی به حساب آورد. زیرا براساس آنچه تاریخ گواهی می دهد، رفتارهای متناقض IMF در عرصه بین المللی موضوع چندان عجیبی نیست و امری است مسبوق به سابقه. واقعیت آن است که آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم، در راستای توسعه سلطه و نفوذ نامشروع خود بر جهان، سه مدل و الگوی توسعه ای را به ترتیب در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیای جنوب شرقی طراحی و اجرا کرد. طراحی و اجرای این مدل های توسعه ای برعهده دو نهاد بین المللی به وجود آمده بدین منظور که توسط ایالات متحده تاسیس و سازمان دهی شده بود، یعنی بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول ( IMF) گذارده شد.
سه مدلی که در قاره آفریقا، سبب بدهی های سنگین، فقر، بیکاری، جنگ های خانمان سوز داخلی و منطقه ای، بیماری و عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی و در منطقه آمریکای جنوبی باعث افزایش حجم بدهیهای خارجی و گاه ورشکستگی و سقوط دولت ها شد.
این مدل اگرچه در آسیای جنوب شرقی باعث جهش موقت اقتصادی موسوم به ببرهای اقتصادی شد، اما عملا عوارض خود را در دهه 90 میلادی نشان داد و با خروج سریع سرمایه های خارجی توسط صاحبان سرمایه (از جمله جورج سوروس صهیونیست) از کشورهای مذکور، نهادهای مالی و پولی، شرکت ها و موسسات اقتصادی این کشورها ورشکسته شدند و در کشورهایی نظیر اندونزی درآمد بیش از 50درصد از مردم که پیشتر مرفه به نظر می رسیدند، یک شبه به زیر خط فقر تنزل کرد.
2-سال 1390 خورشیدی از جهاتی چند به دلیل نقش برجسته در صفحه تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی، این سال را یک بار دیگر با نامی اقتصادی و این بار «جهاد اقتصادی» نامگذاری کردند.
دشمنان نظام جمهوری اسلامی با درک درست چرایی این نامگذاری توسط معظم له و تاثیرات احتمالی آن در پیشرفت و دستیابی به اهداف اسناد بالادستی، از همان ماههای ابتدایی سال 90، سعی در خنثی کردن تدبیر رهبر انقلاب داشته و دارند. پیشتر در سال 1388 نیز شاهد بودیم که دشمنان با هدف تحمیل هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی به ایران، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به «اصلاح الگوی مصرف» توصیه شده بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در این نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22خرداد از یک سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران در این سال بود که مدیریت هوشمندانه و عالمانه کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب پذیری اقتصادی، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد. در سال 89 نیز این روند ادامه یافت و نظام سلطه کوشید تا سال همت و کار مضاعف را با حیله هایی گاه هوشمندانه و قابل تامل از مسیر اصلی منحرف کند.
بنابراین روشن می شود که نباید اتفاق اخیر را امری تصادفی و صرفا به دلیل ارائه نشدن آمار فوق الذکر توسط مسئولان اقتصادی کشورمان به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به حساب آورد. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که شایسته است مسئولان اقتصادی کشور برای جلوگیری از مخدوش شدن اعتبار اقتصادی کشور نزد افکار جهانی، دست کم از این پس نسبت به ارائه گزارشی به موقع از وضعیت شاخص های اقتصادی کشور اقدام کنند تا اتفاقاتی همانند آنچه افتاد، دیگر رخ ندهد.
متاسفانه تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی مسئولین ذی ربط اقتصادی در دولت از سال 1387 تا به امروز ادامه دارد. شنیده می شود که ظاهرا علت تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور طی این 2سال، برخی مغایرت ها و اختلافات میان بانک مرکزی و وزارت صنایع در نحوه محاسبه این نرخ است. مابه التفاوت درآمد ملی در زمان حال منهای زمان گذشته تقسیم بردرآمد ملی در زمان گذشته ضربدر 100، رشد اقتصادی را به دست می دهد. البته باید به این مهم توجه شود که رشد بخش های اقتصادی از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی به نسبت اهمیت افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) از شاخص های مهم رشد اقتصادی محسوب می شود که در محاسبات صندوق بین المللی پول لحاظ نگردیده است.
بنابراین شایسته است مسئولین بانک مرکزی در اولین فرصت ممکن و پیش از اصلاح نرخ اقتصادی ایران توسط صندوق بین المللی پول، نسبت به اعلام این نرخ و دیگر نرخ های اقتصادی کشور اقدام کنند تا دیگر در سالهای آینده بهانه به دست نهادهایی نظیر IMF و WB نیفتد.
3-عقب نشینی آشکار صندوق بین المللی پول در مخدوش خواندن آمار رسمی منتشر شده خود نیز بسیار قابل اعتناست. البته این نخستین بار نیست که آمارهای منتشر شده توسط نهادهای به اصطلاح بین المللی نظیر IMF و WB درباره ایران نادرست از آب در می آید، اما تاکنون کمتر موردی پیش آمده که این نهادها، گزارش رسمی خود پیرامون اعلام نرخ های اقتصادی را مخدوش بخوانند. عقب نشینی اخیر IMF در خصوص میزان نرخ رشد اقتصادی ایران و اصلاح آن نشان می دهد که کشورمان در مسیر خوبی از پیشرفت در حوزه اقتصادی قرار گرفته است که نمی توان آن را با آماری مخدوش مورد تردید قرار داد.
این عقب نشینی معنادار نشان از آن دارد که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به درستی برای سومین سال پیاپی، دهه سوم از حیات نظام جمهوری اسلامی را به نامی اقتصادی مزین می کنند تا نظام اسلامی با جهاد اقتصادی همه شهروندان ایرانی، مسیر سخت و پرزحمتی که در سال 1390 پیش رویمان قرار دارد را با موفقیت طی کند.
اما نباید از این نکته غافل بود که توطئه اخیر نه نخستین توطئه برای متوقف کردن ملت ایران در مسیر دستیابی به آرمان های خود به شمار می رود و نه آخرین توطئه از این دست خواهد بود . سال جاری را همان طور که رهبری فرموده اند می توان سال جنگ اقتصادی ایران با نظام سلطه جهانی به شمار آورد و چه بسا دسیسه های بعدی پیچیده تر باشد. پس باید هوشیار بود.

/ 0 نظر / 44 بازدید