مقایسه کنید....

این مرد ژاپنی که تا کمر خم شده و در مقابل رسانه های گروهی در حال عذرخواهی است می دانید کیست؟ آکایو تویودا رییس شرکت تویوتا غول صنعت خودروسازی دنیا!
وی چندی پیش در کنفرانس خبری با تعظیم در برابر دوربین رسانه ها در ژاپن، از مشتریان به خاطر نقص فنی خودروهای تویوتا در پدال گاز عذرخواهی کرد. این حرکت را با رفتار برخی از مدیران خودروساز خودمان مقایسه کنید!

عذرخواهی غول صنعت خودروسازی دنیا از مشتریان

/ 0 نظر / 42 بازدید